Απορριπτικές λόγω δόλου αποφάσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

4788

Άλλες δύο αιτήσεις για ένταξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά απορρίφθηκαν από το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, αποδεικνύοντας ότι τα κριτήρια πλέον είναι πολύ πιο αυστηρά.
Στην πρώτη περίπτωση απορρίφθηκε η αίτηση νέας γυναίκας, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι προχώρησε σε σύναψη δανείων, ενώ γνώριζε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει.
Στη δεύτερη περίπτωση, κρίθηκε ότι το ζευγάρι των συνταξιούχων λαμβάνει ακόμα και σήμερα ικανοποιητικές αποδοχές και μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Με δόλο
Η πρώτη απορριπτική απόφαση αφορά 35χρονη με δύο ανήλικα παιδιά, η οποία τώρα εργάζεται με μερική απασχόληση και λαμβάνει το μήνα 117,03 ευρώ, ενώ μαζί με το επίδομα παιδιών εξασφαλίζει το μήνα, το ποσό των 170,36 ευρώ. Ο σύζυγός της  εργάζεται στα Σώματα Ασφαλείας και έχει μισθό 1.418 ευρώ, από τον οποίο του κρατείται ποσό 254,65 ευρώ για δάνειο.
Η 35χρονη είναι εγγυήτρια σε δύο στεγαστικά δάνεια ύψους 125.943,36 ευρώ, ενώ οφείλει και 107.742,35 ευρώ από παρά πολλά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες (18 προϊόντα από 5 τράπεζες). Συνολικά, οφείλει 233.685,71 ευρώ και πρόκειται για οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2003 έως το 2007. Το 75% του συνολικού χρέους της αναλήφθηκε το 2006, όπου το μηνιαίο εισόδημά της ήταν 790 ευρώ. Από το 2011 έπαψε να πληρώνει τις οφειλές της, ενώ το 2008 τράπεζα προσπάθησε να κατασχέσει το σπίτι της. Κάποια στιγμή δε η μηναία οφειλή της προς τράπεζες ξεπερνούσε τα 1500 ευρώ το μήνα.
Το δικαστήριο, λοιπόν, απέρριψε την αίτησή της ένταξή της στα υπερχρεωμένα, καταλογίζοντας της δόλο και σημειώνοντας ότι κατά το χρόνο ανάληψης των οφειλών της έλαβε υπόψη της το ενδεχόμενο της μη εξυπηρέτησης των χρεών της και αφού το στάθμισε, αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη των δανείων αψηφώντας τις συνέπειες.

Καλές συντάξεις
Η δεύτερη απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου αφορά 64χρονο συνταξιούχο του δημοσίου που λαμβάνει μηναία σύνταξη 900 ευρώ, ενώ συνταξιούχος είναι και η σύζυγός του και λαμβάνει σύνταξη 1000 ευρώ το μήνα. Οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσής τους, λόγω και προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν υπολογίσθηκαν στα 1000  ευρώ το μήνα.
Έχει στην κυριότητά του μια κατοικία, αντικειμενικής αξίας 33.449 ευρώ, ενώ οι οφειλές τους στην τράπεζα ανέρχονται σε 94.939,41 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η περίοδος που περίμεναν την συνταξιοδότησή τους δεν ήταν απρόβλεπτο γεγονός που τους ανάγκασε να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά μια μεταβατική κατάσταση και πρόσκαιρη οικονομική στενότητα. Επίσης, κρίνει ότι είναι ικανοποιητικές ακόμα και σήμερα οι αποδοχές τους για να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και απέρριψε την αίτησή του 64χρονου.

ΠΗΓΗtharrosnews.gr