ΕΦΚΑ: Μισθό έως 408,69 ευρώ παίρνουν 585.840 εργαζόμενοι

344

Αν προστεθεί ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων είναι 2.004.662, τότε γίνεται αντιληπτό ότι πάνω από ένας στους τέσσερις υποχρεώνεται να δουλεύει για τόσο χαμηλές μηνιαίες αποδοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε νωρίτερα σήμερα η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αφορούν τον Ιούλιο του 2016, προκύπτει μέσος μισθός 1.167,48 ευρώ για όσους εργάζονται με συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Όταν όμως η εργασία είναι μερικής απασχόλησης τότε ο μέσος μισθός είναι αισθητά χαμηλότερος. Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα διαπιστώνεται αύξηση της μέσης απασχόλησης κατά 1,8% και σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, καταγράφεται αύξηση των ασφαλισμένων κατά 6%. Επίσης, οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται ως «υπάλληλοι γραφείου» και ακολουθούν όσοι εργάζονται σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ:

*Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης είναι 50 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.167,48 ευρώ.

*Στη μερική απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο είναι 23,64 ευρώ και ο μέσος μισθός 408,69 ευρώ.

*Στους 585.840 ανέρχονται οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση.

*Από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν προκύπτουν 249.961 κοινές επιχειρήσεις και 10.579 από οικοδομοτεχνικά έργα.

*Δηλώθηκαν 2.004.662 ασφαλισμένοι τον περασμένο Ιούλιο

*Το 24,31% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 54,99% έως 39 ετών.

*Το 71% των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 25 έως 49 ετών.

*Το 16,83% των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 50 έως 64 ετών.

*Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 21,55% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,28% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 13,51% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

*Το 21,62% των ασφαλισμένων απασχολείται στην κατηγορία «Υπάλληλοι Γραφείου».

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2016, τον Ιούλιο του 2016 προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

*Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,10%.

*Η μέση απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,80%.

*Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,38% και ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 1,4%.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2016, τον Ιούλιο του 2016 παρατηρούνται τα εξής:

*Στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων κατά 6%.

*Ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,87% στις κοινές επιχειρήσεις και με μερική απασχόληση κατά 15,77%.