Νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των οικογενειών εντός του 2017 στη Βουλή

452

Σύμφωνα με έγγραφο – απάντηση στη Βουλή, το υπουργείο Εργασίας ορίζει τους άξονες του ενιαίου σχεδίου και οι οποίοι είναι οι εξής: Προστασία, εκπαίδευση, υγεία, φροντίδα και αποϊδρυματοποίηση.  Όπως επισημαίνει στο έγγραφο που παρουσιάζουν τα dikaiologitika news, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου υπάρχει ένα πολυσύνθετο δημογραφικό πρόβλημα «ειδικότερα σήμερα που η παιδική φτώχεια φτάνει στο 36,6% και η ανεργία στο 23,4%, και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την μετατροπή του κράτους από ιδρυματικό και επιδοματικό σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, ανάπτυξη και συγέργεια πολλών τομέων».

Επίσης, τονίζεται ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας συμβαδίζει με τη σταδιακή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους που επιτελείται εδώ και είκοσι χρόνια στο χώρο της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της οικογένειας και ιδιαίτερα της τρίτεκνης και πολύτεκνης μέσα στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας και της κοινωνικής πολιτικής για ενίσχυση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών:

1) Καθιερώθηκαν από 01-01-2013 τα ακόλουθα επιδόματα:
–    Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων: Με το Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α’/2013), καταβάλλεται, ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε 500 ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, (Ν.4170/2013, ΦΕΚ 163/Α’/2013), είναι μέχρι 45.000 ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

–    Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων: Με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α 72012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεσπίζεται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία. Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, το επίδομα χορηγείται σε οικογένειες από το πρώτο παιδί και ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. (Ν.4144/2013, ΦΕΚ 88/Α 72013).

Τα ανωτέρω επιδόματα θεσπίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγούνται από τον Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχου αυτής και απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, να φορολογούνται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

2) Οι συγκοινωνιακοί φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 τ. Α’)) παρέχουν με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο τη μετακίνηση των πολυτέκνων που κατέχουν δελτία μετακίνησης, τα οποία χορηγεί η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)

Επιπροσθέτως, ο ΟΑΕΔ από το 2008 παρέχει ειδική άδεια και ειδική προστασία της μητρότητας διάρκειας έξι μηνών μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, ενώ επίσης καταβάλλει κατά περίπτωση και συμπληρωματική παροχή μητρότητας. Παράλληλα ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και για τη διευκόλυνση των ασθενέστερα οικονομικά οικογενειών, διαθέτει εννέα βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς στον νομό Αττικής και 16 σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας και δήμους με μεγάλο εργατικό δυναμικό.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων προκειμένου να ενισχύσει τις οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Συγκεκριμένα:

1)    Στο πρόγραμμα του ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο παρείχε την κάρτα αλληλεγγύης και την επιδότηση ενοικίου και δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, προτεραιότητα είχε δοθεί ομοίως στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, που ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

2)    Με τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94, τ.Α’) θεσπίστηκε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.). Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, το οποίο συνδυάζει α) εισοδηματική ενίσχυση, β) διασύνδεση με συμπληρωματικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, με στόχο την επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική επανένταξη, συνδέονται άμεσα και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΙ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο αφορά σε παροχή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.: 31.271 μονογονεϊκές οικογένειες, 26.257 οικογένειες με δύο παιδιά, 7.136 τρίτεκνες οικογένειες και 3.119 πολύτεκνες οικογένειες.

3)    Την σχολική χρονιά 2015-2016 ξεκίνησε το πρόγραμμα παροχής ζεστών γευμάτων σε 3.073 μαθητές σε 18 σχολικές μονάδες της περιφέρειας Αττικής. Τη φετινή σχολική χρονιά (2016-2017) το πρόγραμμα συνεχίστηκε και επεκτάθηκε, σε σύνολο 14.000 περίπου μαθητών σε σχολικές μονάδες του Δ. Περάματος, του Δ. Τρικκαίων, του Δ. Καβάλας και 8 δήμων στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένας από τους σκοπούς του προγράμματος είναι και η οικονομική ελάφρυνση των ευάλωτων οικογενειών, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις και η αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού στα σχολεία.