Το ποσό των 5,2 εκ. € εκτός των τόκων διεκδικεί η ALPHA από τον Δήμο!

249

Συζητούνται ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Πατρών σήμερα Πέμπτη 11-5-2017 οι δύο αντίθετες εφέσεις που ασκήθηκαν μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος εκπροσωπείται από τη δικηγόρο Ζακύνθου Μαρία Ζαχαροπούλου και της πρώην Εμπορικής τράπεζας, και πλέον της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εκπροσωπείται από τη δικηγόρο Μαρία Καμπίτση, και αφορούν το δάνειο που είχε λάβει ο Δήμος Ζακύνθου το έτος 2006 από την τέως Εμπορική τράπεζα.

Τα τραπεζικά δάνεια που έχει λάβει ο Δήμος του έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία και σε συνδυασμό με τα μειωμένα έσοδα λόγω οικονομικής κρίσης και μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων, του δημιουργούν θέμα επιβίωσης καθώς πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Μιλώντας στον –Ε- η δικηγόρος του Δήμου Μαρία Ζαχαροπούλου για τη σημερινή εκδίκαση  ανέφερε: «Με τις εν λόγω εφέσεις αμφότεροι οι διάδικοι στρέφονται κατά της πρωτόδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου,  η οποία είχε δικαιώσει εν μέρει την Εμπορική τράπεζα κάνοντας όμως δεκτή την ένσταση του Δήμου περί μερικής εξοφλήσεως του χρέους».

Αναφορικά με το ύψος του δανείου και το ποσό που καλείται να πληρώσει ο Δήμος διότι υπάρχουν και οι τόκοι, υπάρχει δήλωση του σημερινού Δημάρχου που έγινε πριν από 8 μήνες. Ο κ. Κολοκοτσάς ανέφερε: «Στην ΑΛΦΑ Τράπεζα (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) οφείλουμε σήμερα το ποσό των 7.100.000 € για δάνειο ύψους 5.100.000 €. Και αυτό το δάνειο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και επιβαρυνόμαστε με τόκους υπερημερίας.

Για την εξόφληση του δανείου αυτού, ο Δήμος έχει εκχωρήσει τα δημοτικά τέλη και έσοδα από 13 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο Δήμος παράνομα ανάγκασε τους παραπάνω επιχειρηματίες να καταβάλουν τα χρήματα στο Δήμο και όχι στην τράπεζα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός η τράπεζα να απαιτεί τα χρήματα που οι ξενοδόχοι κατέβαλαν στο Δήμο, αφετέρου ο Δήμος να πρέπει να επιστρέψει το ποσόν των 560.000 ευρώ περίπου που παράνομα εισέπραξε».

Το δάνειο του Δήμου από την πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα αφορούσε κεφαλαιοποίηση προηγούμενων δανείων και ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό που επιδίκασε τελικώς η απόφαση ήταν 5.243.116,04 ευρώ νομιμοτόκως. Οι τόκοι δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Δήμος κατέθεσε έφεση είναι ότι διαφωνεί με τον τρόπο υπολογισμού τους, σύμφωνα με διατακτικό της  εκδοθείσας πρωτόδικης  απόφασης.