Ανάκληση άδειας και παύση λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων για παράνομη στάθμευση οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους

989

Κάτοικοι της Ηλιούπολης ζήτησαν τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαµαρτυρόµενοι για ανεξέλεγκτη και παράνοµη στάθµευση οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από συνεργείο αυτοκινήτων.
Ο Συνήγορος ζήτησε από όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες να εφαρµοστεί η νοµοθεσία περί ορθής λειτουργίας συνεργείων οχηµάτων, καθώς και οι διατάξεις περί απρόσκοπτης πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτηµα της αποµάκρυνσης των σταθµευµένων οχηµάτων (προς επισκευή – εγκαταλειµµένα – τρακαρισµένα), τα οποία συνδέονταν µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του συνεργείου. Μετά τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, η ∆ηµοτική Αστυνοµία ενηµέρωσε για την καταγραφή εξαιρετικά µεγάλου αριθµού οχηµάτων, παράνοµα σταθµευµένων, στην περιοχή γύρω από το συνεργείο. Ακολούθως, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου παραχώρησε στη συγκεκριµένη επιχείρηση δηµοτική έκταση 70 τµ., προκειµένου να πραγµατοποιείται εντός αυτής η στάθµευση των οχηµάτων, ώστε αυτά να αποµακρυνθούν από τη γύρω περιοχή. Η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει πλήρης συµµόρφωση. Παράλληλα, ο Συνήγορος ζήτησε από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών του Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής αναλυτικά στοιχεία για την άδεια λειτουργίας του εν λόγω συνεργείου, καθώς και τη διενέργεια των απαιτούµενων αυτοψιών. Η ανωτέρω υπηρεσία προέβη στις δέουσες ενέργειες, διαπιστώνοντας την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων και την επισκευή αυτών σε κοινόχρηστους χώρους.
Τελικώς ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ενώ έχει διαπιστωθεί η αποµάκρυνση του συνεργείου από τη συγκεκριµένη θέση. Η Ανεξάρτητη Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για την άµεση συνεργασία των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, η οποία οδήγησε στην επιτυχή έκβαση της υποθέσεως και στην επίλυση του προβλήµατος. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδική επιστήµονας: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου).
Σχετικά έγγραφα: Ανάκληση άδειας και παύση λειτουργίας συνεργείου
Έγγραφα ΣτΠ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr