ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Νόμος για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μόνο μετά από δικαστική απόφαση για ομαδική αγωγή

424

Στον νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν και οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας ενώ κάνει γνωστό ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να νομοθετήσει χωρίς να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ομαδική αγωγή δανειοληπτών

Ως ειδική κατηγορία χαρακτηρίζει στο έγγραφο της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή τα στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί με ρήτρα ελβετικού νομίσματος, καθώς λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας, πολλοί δανειολήπτες βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση αφού διαπίστωσαν ότι οι οφειλές τους αυξήθηκαν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/17/ΕΕ, δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες που θα δανείζονται εφεξής σε ξένο νόμισμα, όταν υπάρχει διακύμανση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) μεταξύ του συνολικού οφειλόμενου ποσού και του ποσού που ίσχυε κατά τη σύναψη της σύμβασης, να μπορούν να το μετατρέψουν σε εναλλακτικό νόμισμα.

Από την ίδια την οδηγία ωστόσο δεν υπήρχε περιθώριο νομοθετικής ρύθμισης με αναδρομική ισχύ ώστε να καταλαμβάνονται και οι ήδη συναφθείσες δανειακές συμβάσεις.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, παρακολουθούν στενά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων σχετικών με το ζήτημα. όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Οικονομίας γνωρίζει δε ότι μεμονωμένοι δανειολήπτες αλλά και δανειολήπτες οι οποίοι έχουν καταθέσει ομαδικές αγωγές, έχουν δικαιωθεί από τη Δικαιοσύνη σε πρώτο βαθμό.

Εντούτοις, όμως όπως αποκαλύπτει στο έγγραφο που παρουσιάζουν τα dikaiologitika news για να νομοθετήσει το υπουργείο βάσει δικαστικών αποφάσεων δεν θα πρέπει να βασίζονται σε εξειδικευμένα και μεμονωμένα περιστατικά της εκάστοτε κρινόμενης περίπτωσης αλλά επί τη βάση αγωγών δανειοληπτών οι οποίοι προσφεύγουν ομαδικά με ομαδικές αγωγές. Στις περιπτώσεις αυτές το σκεπτικό των αποφάσεων βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά τα οποία καλύπτουν έναν μεγάλο συγκριτικά αριθμό δανειοληπτών. Το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων δέχεται κατά γενική ομολογία ότι η συμπεριφορά των Τραπεζών αφορούσε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών.

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία παραολουθεί τις δικαστικές εξελίξεις επί του θέματος αυτού και αναμένει τις αποφάσεις οι οποίες θα δικαιώνουν αμετάκλητα τους δανειολήπτες στη βάση των ομαδικών αγωγών τους.

Επιπροσθέτως, τονίζει ότι οι δανειολήπτες που έχουν δανειστεί σε συνάλλαγμα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν αγορά πρώτης κατοικίας, δύνανται να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων του Ν. 3869/2010 και να επιδιώξουν την δικαστική ρύθμιση της οφειλής τους με -παράλληλα- διάσωση της πρώτης κατοικίας.

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr