ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΗΣ-ΠΙΛΟΤΟΥ (1087/2017)

568

ΣτΕ Ολομ. 1087/2017 (Αρχή της ισότητας ενώπιον των φορολογικών βαρών – Κρατική μέριμνα για τους πολύτεκνους)