Η πληρωμή χρεών Δημοσίου θα μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια

427

Η έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και η αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς «κόκκινων» δανείων θα κρίνουν την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2017.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, η ουσιαστική επιτάχυνση της αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, που σήμερα φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ομαλοποίηση των συνθηκών λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Οπως σημειώνουν, υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ αποπληρωμής οφειλών Δημοσίου και μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως έχει παρατηρηθεί σε περιόδους κατά τις οποίες το Δημόσιο έχει προχωρήσει σε μεγάλες σχετικές αποπληρωμές. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες σημειώνουν ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο για τη χορήγηση μεγαλύτερης δόσης, στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης, για την επιτάχυνση των αποπληρωμών των οφειλών του Δημοσίου, θα υπάρξει σημαντική θετική επίδραση τόσο στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων όσο και ευρύτερα στην οικονομία.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης οδήγησαν όχι μόνο στη διακοπή του ρυθμού αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και σε σημαντική αύξηση των σχετικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώνεται ότι μετά το άσχημο πρώτο τρίμηνο, όταν η αβεβαιότητα και η ανησυχία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστωτικών ανοιγμάτων (τα οποία περιλαμβάνουν και δάνεια σε ρύθμιση), υπάρχει σταθεροποίηση αλλά όχι βελτίωση. Το 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 10 δισ. ευρώ (σε 65,9 από 75,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016), κάτι διόλου εύκολο δεδομένης της επιδείνωσης της εικόνας στο ξεκίνημα του έτους. Οι τράπεζες θα πρέπει πάση θυσία να πιάσουν τους στόχους μείωσης των «κόκκινων» δανείων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να μπουν σε περιπέτειες ενόψει του νέου stress test της ΕΚΤ.

Ενα μεγάλο μέρος της μείωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγραφών, ωστόσο θα πρέπει να πετύχουν τη μείωση και μέσω «θεραπείας», δηλαδή «κόκκινα» που θα αρχίσουν και πάλι με ρυθμίσεις να εξυπηρετούνται, αλλά και πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους. Για τη «θεραπεία» προβληματικών δανείων εκτιμάται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά η αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου και η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. Ωστόσο, σημειώνουν οι τράπεζες, κρίσιμης σημασίας θα είναι η λειτουργία του μηχανισμού ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στη δραστική αντιμετώπιση των «στρατηγικών» κακοπληρωτών, οφειλετών που ενώ μπορούν δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Τέλος, η διεύρυνση των εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτιμάται ότι επίσης θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών δανείων. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα αδειοδοτηθούν επιπλέον 7 σχετικές εταιρείες και έτσι θα λειτουργούν περισσότερες εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων από τράπεζες, διευρύνοντας τις σχετικές επιλογές.

ΠΗΓΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ