ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΣΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ FUNDS ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η EUROBANK !!!

1920

ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Σύμφωνα με το euro2day.gr η Eurobank παράλληλα με τη διαδικασία πώλησης ενημέρωσε, μέσω επιστολών, τους κατόχους των δανείων ότι μπορούν να τα διευθετήσουν οριστικά, καταβάλλοντας ένα μικρό μέρος της οφειλής, με διαγραφή του υπόλοιπου της απαίτησης !!!

Eurobank: Πουλάει δάνεια λιανικής ύψους 2,8 δισ.

Τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις, αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,8 δισ. ευρώ, ξεκίνησε η Eurobank, δίνοντας, την ίδια στιγμή, μια τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες να διευθετήσουν οριστικά το χρέος τους.

Σύμφωνα με το teaser που απέστειλε σε επενδυτές ο σύμβουλος πώλησης BlackRock, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο του project «Έκλειψη» περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια, καθώς και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από υπερανάληψη μετρητών και πιστωτικές κάρτες.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω απαιτήσεων της τράπεζας είναι η μη ύπαρξη εξασφαλίσεων και η μεγάλη διάρκεια καθυστέρησης. Ως εκ τούτου, η Eurobank έχει σχηματίσει ιδιαίτερα υψηλές προβλέψεις (σ.σ. ξεπερνούν το 95% της ονομαστικής αξίας) ή έχει διαγράψει λογιστικά το σύνολο της απαίτησης.

Ο οικονομικός και νομικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στα τέλη Ιουνίου και δεσμευτικών στις αρχές Αυγούστου. Στόχος είναι η μεταβίβαση να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, με τη διαδικασία πώλησης, η Eurobank ενημέρωσε, μέσω επιστολών, τους κατόχους των δανείων ότι μπορούν να τα διευθετήσουν οριστικά, καταβάλλοντας ένα -μικρό- μέρος της οφειλής, με διαγραφή του υπόλοιπου της απαίτησης.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για μικρά ποσά (σ.σ. ο μέσος όρος του δανείου είναι μικρότερος των 10 χιλ. ευρώ), υπάρχουν προσδοκίες ότι κάποιοι από τους δανειολήπτες μπορεί να ανταποκριθούν, διευθετώντας οριστικά τις οφειλές τους.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης, μετά τις προσαυξήσεις (τόκους, προμήθειες κ.α.), 2,82 δισ. ευρώ, το οποίο χωρίζεται στις εξής δύο υποκατηγορίες:

* Η πρώτη αφορά σε 59 χιλ. δάνεια, ονομαστικής αξίας 643 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,1 δισ. ευρώ. Ανήκουν σε 41 χιλ. δανειολήπτες, με τον μέσο όρο του δανείου να ανέρχεται σε 10.800 ευρώ. Η μέση διάρκεια καθυστέρησης ανέρχεται σε 7, 8 έτη. Το 33% του χαρτοφυλακίου ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ετών (σ.σ. πριν το 2008), ενώ τα περισσότερα σταμάτησαν να εξυπηρετούνται την περίοδο 2008-2011.

* Η δεύτερη περιλαμβάνει 161 χιλιάδες δάνεια, ονομαστικής αξίας 880 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,72 δισ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση επί σειρά ετών. Αφορούν σε 73 χιλιάδες δανειολήπτες και ο μέσος όρος αξίας δανείου διαμορφώνεται στις 5.400 ευρώ. Το 24% των παραπάνω δανείων σταμάτησε να εξυπηρετείται πριν το 2004, το 47% μεταξύ 2004-06 και το 29% μετά το 2007.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά του προς πώληση χαρτοφυλακίου, ενδιαφέρον εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί από εξειδικευμένα funds, με εμπειρία στη συλλογή απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Τα δε ποσά που θα προσφερθούν εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Με δεδομένο, πάντως, ότι η Eurobank έχει διαγράψει λογιστικά μέρος των παραπάνω δανείων και έχει υψηλές προβλέψεις για τα υπόλοιπα, η αγορά αναμένει ότι η πώληση θα είναι είτε κεφαλαιακά ουδέτερη, είτε με οριακή θετική επίπτωση, λόγω της ανάκτησης προβλέψεων.

ΠΗΓΗkinima-ypervasi.gr