ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 81,50%

583
Γράφει η Μελίνα Μπάχλα
Πλέον το ξέρουν και οι Τράπεζες και έρχονται με προτάσεις συμβιβασμού, κουρεύοντας ακόμα και από το κεφάλαιο που χορηγήσαν προκειμένου να ματαιωθεί η συζήτηση της ανακοπής…που γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής τους !!!
Από συνολική οφειλή 18.457,50 ευρώ, λίγο πριν τη συζήτηση της ανακοπής πρότειναν και δέχθηκαν για πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανείου το ποσό των 3.400 ευρώ !!!

ΠΗΓΗamunanet.com