Πρόστιμα – φωτιά 400% για τα αυθαίρετα από το 2011 και μετά!

4259

Πρόστιμο που φτάνει μέχρι και 4 φορές την  αντικειμενική άξια του ακινήτου θα κληθούν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακίνητων τα οποία κτίστηκαν από το 2011 και μετά!

Με το νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στην Βουλή αυστηροποιούνται οι ποινές τόσο για την ανέγερση αυθαιρέτου μετά το 2011 όσο και για την παράνομη “διατήρηση” αυθαιρέτου.

Συγκεκριμένα το  πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου αυξάνεται από το ένα τρίτο της τιμής ζώνης του ακινήτου στο 100% και το ετήσιο πρόστιμο διατήρησης στο 50% (από 5% σήμερα).

Δηλαδή για αυθαίρετο του 2011 το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 400 % επι της αντικειμενικής αξίας. Δηλαδή  100% για την ανέγερση και  300% για την διατήρηση 6 χρόνων (50% X 6 έτη).

Κι όπως εξηγεί στο Capital TV ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου αυθαιρέτου έχει 2 επιλογές: ή να το κατεδαφίσει η να συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμα καθώς δεν προβλέπεται καμιά δυνατότητα νομιμοποίησης οποιασδήποτε αυθαίρετης δόμησης απο το 2011 και μετά

Για τους μηχανικούς που παράνομα έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν ακίνητο στη ρύθμιση για να το νομιμοποιήσουν, επιβάλλεται προσωρινή ή και ολική αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος

Εξάλλου όπως τονίζει ο κ. Παραδιάς  το συγκεκριμένο νομοσχέδιο:

1. Αντιμετωπίζει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ως μόνιμους υπόπτους εκτέλεσης αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Οι διατάξεις του όχι μόνο επιβάλλουν να ελεγχθούν όλα τα κτίρια της χώρας από ιδιώτες μηχανικούς, ώστε να λάβουν “ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου”, αλλά και να διεξάγεται υποχρεωτικά επανέλεγχος ανά πενταετία! Οι ιδιοκτήτες καλούνται να υποστούν “απρόκλητες και απρόσκλητες επισκέψεις και αέναες καταγραφές και ελέγχους”.

2. Πλήττει τις ενοικιάσεις ακινήτων με τη διάταξη που απαγορεύει την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης για ακίνητα με πολεοδομικές παρανομίες. “Ο κάθε ιδιοκτήτης που δεν του αρέσει ο ενοικιαστής του ή κάθε ενοικιαστής που δεν του αρέσει το μίσθιο, θα μπορούν με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει αυθαιρεσία, πραγματική ή φανταστική, ο μεν πρώτος να εξώσει τον ενοικιαστή, ο δε δεύτερος να μην ξαναπληρώσει ενοίκιο κ.λπ.”.

ΠΗΓΗcapitalgr