ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

566

Στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ αναπέμφθηκε η υπόθεση για την κρατική ενίσχυση υπέρ της Αλουμίνιον.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν διαφοράς μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον σχετικά με το τιμολόγιο της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύει η ΔΕΗ, η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθόρισε ένα προσωρινό τιμολόγιο.

Στις 15 Ιουνίου 2012, η ΔΕΗ κατήγγειλε στην Επιτροπή ότι το τιμολόγιο αυτό την υποχρέωνε να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην Αλουμίνιον σε τιμή χαμηλότερη των τιμών της αγοράς, πράγμα το οποίο αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση.

 

Στις 31 Οκτωβρίου 2013 το διαιτητικό δικαστήριο που είχαν συστήσει η ΔΕΗ και η Αλουμίνιον καθόρισε, αναδρομικώς, την τιμή της παρεχόμενης από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο ακόμη χαμηλότερο του προσωρινώς καθορισθέντος από την ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 η ΔΕΗ υπέβαλε δεύτερη καταγγελία στην Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι και η διαιτητική απόφαση συνιστούσε κρατική ενίσχυση.

Το 2014 η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσει την εξέταση της καταγγελίας της ΔΕΗ, με την αιτιολογία ότι η διαιτητική απόφαση δεν ήταν μέτρο καταλογιστέο στο κράτος και ότι δεν παρείχε κανένα πλεονέκτημα στην Αλουμίνιον.

Η ΔΕΗ στράφηκε ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2016 το ΓΔΕΕ, με διάταξη, κατήργησε τη δίκη (υπόθεση T‑639(link is external)/14) και στη συνέχεια η ΔΕΗ ζήτησε από το ΔΕΕ την αναίρεση της διάταξης αυτής.

Με τη σημερινή του απόφαση, το ΔΕΕ αναιρεί τη διάταξη περί κατάργησης της δίκης και αναπέμπει την υπόθεση στο ΓΔΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του ΓΔΕΕ εκκρεμεί η υπόθεση T-352/15(link is external) η οποία αφορά προσφυγή της ΔΕΗ κατά της από 25 Μαρτίου 2015 απόφασης της Επιτροπής (C(2015) 1942 τελικό) σχετικής με προβαλλόμενη κρατική ενίσχυση υπέρ της Αλουμίνιον ΑΕ με τη μορφή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους κατόπιν διαιτητικής αποφάσεως.

ΠΗΓΗlawspot.gr