ΥΑ Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

406

Αριθμ. 46904 οικ.
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης

41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη
«Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων».

ΦΕΚ B 2030/2017 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41756 οικ.
Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ B 1884/2017

ΠΗΓΗdikastis