ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

698

Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ενόψει της διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των  Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου(link is external) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία τροποποιούνται και συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000) και επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όσον αφορά στη μορφή και τις αρμοδιότητες αυτών.

Ειδικότερα:

1. Αποσαφηνίζεται η νομική μορφή των ανωτέρω Συλλόγων, οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής και ορίζεται ρητά ότι, οι εν λόγω Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια, με τις οριζόμενες αρμοδιότητες.

2. Προβλέπεται ότι, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή, για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών απαραίτητων για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους αναγκών και αξιοποίηση της περιουσίας τούς.

3. Ορίζεται το νομικό πλαίσιο (ιδιωτικού δικαίου), που διέπει τις συμβάσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τρίτους, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία, αγορά, χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών αναγκαίων για τις επαγγελματικές ενέργειες των μελών τους.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις του νέου άρθρου (98Α) «σκοπούν στην ταχύτερη και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων τις οποίες ο νομοθέτης αναθέτει στους συμβολαιογράφους και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, ενόψει της διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που προβλέπονται στον Ν. 4472/2017».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ(link is external).

Διαβάστε επίσης: Πώς θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (Υπουργική Απόφαση)

ΠΗΓΗlawspot.gr