Γάμος Ελληνίδας με Αιγύπτιο πολίτη στην Αίγυπτο: Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη για παροχή πληροφοριών

1248

Ελληνίδα πολίτης τέλεσε «παραδοσιακό γάµο» στην Αίγυπτο, µε σύναψη γαµήλιου συµβολαίου και επικύρωση αυτού από τοπικό δικαστή, και εν συνεχεία προσπάθησε να αναγνωρίσει την πράξη στο Ελληνικό προξενείο Καϊρου, λαµβάνοντας άδεια εισόδου (βίζα) στην Ελλάδα για τον σύζυγό της.O γάμος αυτός τύπου (Ofri ή Urfi), επιτρέπει την συμβίωση ενός ζευγαριού σύμφωνα με τα μουσουλμανικά έθιμα, αλλά δεν δημιουργεί νομικές συνέπειες για την Αιγυπτιακή πολιτεία.

Από το προξενείο πληροφορήθηκε προφορικά ότι η «συµφωνία» που υπέγραψε δεν ήταν νοµικά υποστατή ως γάµος από το κράτος της Αιγύπτου και για το λόγο αυτό δεν µπορούσε να έχει απαιτήσεις για την διασφάλιση της οικογενειακής της ζωής από την ελληνική πολιτεία, µε τη χορήγηση της βίζας που αντιστοιχεί σε συζύγους Ελλήνων.

Αναφέρει περαιτέρω, ότι δεν µπόρεσε να λάβει από τις ελληνικές αρχές σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες που ισχύουν στην Αίγυπτο, ώστε να τελέσει νέο, νόµιµο γάµο.

Ο Συνήγορος, αφού µελέτησε τις µεταφράσεις των πράξεων που προσκόµισε η αναφεροµένη και εξέτασε την σχετική διαθέσιµη πληροφόρηση που υπάρχει στο διαδίκτυο, παρεχόµενη κυρίως από διπλωµατικές αντιπροσωπείες άλλων χωρών, επικοινώνησε µε τις ελληνικές προξενικές αρχές ζητώντας ενηµέρωση σχετικά µε το είδος γάµου και δικαστικής έγκρισης που έχει λάβει η αναφεροµένη και τις πάγιες οδηγίες που δίνονται σε έλληνες πολίτες που επιθυµούν να συνάψουν γάµο στην Αίγυπτο µε αιγύπτιο πολίτη.

Η αρµόδια πρόξενος παρείχε ενδελεχή πληροφόρηση στον Συνήγορο, µε σειρά επικοινωνιών µέσω φαξ, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής προς το προξενείο ήταν να υπάρξει από τις διπλωµατικές αρχές της Ελλάδας στην Αίγυπτο, ολοκληρωµένη πληροφόρηση και σαφείς οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες, ώστε, στο µέλλον, να αποφευχθούν προβλήµατα, που οφείλονται στην άγνοια του θεσµικού και πολιτισµικού πλαισίου της Αιγύπτου.

Τέλος, ο Συνήγορος διαβίβασε στην αναφεροµένη διευκρινίσεις σχετικά µε την κατάσταση που αντιµετωπίζει καθώς και οδηγίες σχετικά µε τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για την επίλυση του προβλήµατός της. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Νικολόπουλος Ειδικός επιστήµονας: ∆ηµήτρης Χορµοβίτης).

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

ΠΗΓΗlegalnews24.gr