Η ΔΕΗ κατέθεσε αγωγή κατά γνωστού ζαχαροπλάστη για ρευματοκλοπή

1714

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή κατά γνωστού ζαχαροπλάστη, από τον οποίο ζητεί αποζημίωση ύψους 116.000 ευρώ, προσέφυγε η ΔΕΗ ΑΕ.
Η «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε», πραγματοποίησε συγκεκριμένα έλεγχο στο μετρητή του εναγόμενου με σκοπό τη βεβαίωση της ομαλής και ορθής λειτουργίας του.
Στις 23 Μαρτίου 2016, αρμόδιο συνεργείο, προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί κατάστημά του στην Ρόδο.
Κατά τον έλεγχο της μετρητικής διάταξης διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν παραβιασμένες οι σφραγίδες του κιβωτίου δοκιμών και στα λαμάκια των εντάσεων της Β και της Γ φάσης εντοπίσθηκε μονωτικό υλικό- κόλλα.
Οι παραπάνω περιγραφόμενες παράνομες επεμβάσεις στον μετρητή είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται στον μετρητή του καταστήματος η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και, κατά συνέπεια, να ζημιώνεται η εταιρία, ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι παραπάνω πράξεις υπολογίζεται ότι έλαβαν χώρα, τουλάχιστον από την 29η Απριλίου 2012 έως την 22η Μαρτίου 2016, όταν, συμβαλλόμενος και χρήστης της εν λόγω παροχής, ήταν ο εναγόμενος.
Το δε ύψος της ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 197.340 Kwh και αέργου 132.680 Kwh, μη αποκλειόμενου του γεγονότος η ως άνω αξιόποινη πράξη να ελάμβανε χώρα και προγενεστέρως, σύμφωνα με πίνακα που απέστειλε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό της κλαπείσας ενέργειας, ο οποίος έχει εξαχθεί από τα ηλεκτρονικά της συστήματα και συγκεκριμένα από το σύστημα ΕΡΜΗΣ.
Μετά την διαπίστωση αυτή, ενημερώθηκε ο διευθυντής Ρόδου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε εγγράφως την ΔΕΗ για τα αποτελέσματα του ελέγχου της παραβίασης και τον τρόπο διενέργειας της ρευματοκλοπής, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα στον εναγόμενο το μέγεθος της διαφυγούσας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο εναγόμενος, κατέθεσε στη ΔΕΗ, ένσταση με την οποία ζητά επανεκτίμηση και διόρθωση του λογαριασμού, επικαλούμενος ότι υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επισκέπτονταν ανά δίμηνο το ακίνητό του και κατέγραφαν την καταναλωθείσα ενέργεια.
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απάντησε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν τη ρευματοκλοπή.
Αναφέρει ακόμη ότι έλεγχοι διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σκοπό έχουν την επισκευή τυχόν βλαβών στις παροχές ή την πρόληψη αυτών. Οι έλεγχοι αυτοί καμία σχέση δεν έχουν με τον έλεγχο που διενεργείται για τον εντοπισμό τυχόν παρέμβασης στους μετρητές και στα κιβώτια δοκιμών αυτών, οι οποίοι πραγματοποιούνται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό.
Η καταμέτρηση μάλιστα της κατανάλωσης, πριν την έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού πραγματοποιείται από απλούς υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και όχι από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της ανωτέρω εταιρίας.
Οι υπάλληλοι αυτοί, δεν διενεργούν έλεγχο στο κιβώτιο δοκιμών αλλά απλώς καταγράφουν τις ενδείξεις που αναγράφονται στον μετρητή και αντιστοιχούν στη καταγεγραμμένη καταναλωθείσα ενέργεια, γεγονός μάλιστα που γίνεται εξ αποστάσεως με τον μηχανισμό της τηλεμέτρησης.
Μάλιστα, το αν έπρεπε να πραγματοποιούνται έλεγχοι για τον εντοπισμό ρευματοκλοπής ή όχι, δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν ανενόχλητοι στους μετρητές με σκοπό να πετύχουν μειωμένη κατανάλωση.
Η ΔΕΗ προέβη σε αναθεώρηση των εκδοθέντων λογαριασμών για την εν λόγω χρονική περίοδο.
Από την εκ νέου τιμολόγηση, προέκυψε χρεωστική διαφορά ποσού 39.570,68 ευρώ, πλέον τόκων 3.247,55 ευρώ. Είχε εξάλλου και προηγούμενη ανεξόφλητη οφειλή ύψους 103.257 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γ. Μαυρομάτης.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr