Η Ελλάδα παραμένει ο βασικός επενδυτής στην Αλβανία

161

Βασικός εταίρος της αλβανικής οικονομίας, παραμένει η Ελλάδα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου της φετινής χρονιάς. Με βάση το report του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία, η αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ελληνικές εταιρείες στην Αλβανία φτάνει σε αξία τα 1,2 δισ. ευρώ, με τους Ολλανδούς επενδυτές να κατέχουν τη δεύτερη θέση και με την αξία των Ολλανδικών επενδύσεων  στην Αλβανία να ανέρχεται σε 870 εκατ. ευρώ.

Το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) για το α ́ τρίμηνο του 2017 ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας (ΤτΑ), η αξία των περιουσιακών στοιχείων των αλλοδαπών στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες των μελών της Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία (ΕΕΕΑ) επεκτείνονται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας, όπως ο τραπεζικός τομέας, οι τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανία, η υγεία, η ενέργεια, οι κατασκευές, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες, το εμπόριο κλπ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, στα φορολογικά έσοδα, στην απασχόληση με την παροχή περισσότερων από 10.000 θέσεων, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

Σε ότι αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, προς τη γείτονα, αυτές τον Μάιο ενισχύθηκαν κατά 16,2% ενώ οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Αλβανία υποχώρησαν κατά 4%. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες, οι χώρες με τις οποίες η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι: Ιταλία (3,8%), Τουρκία (16,0%) και Ελλάδα με (7,5%). Ενώ οι χώρες με τις οποίες οι εισαγωγές είχαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι: Γερμανία (-13,1%), Κίνα (-9.6%) και Ρωσία (-21,1%). Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 66,4%. Τον Μάιο, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 76,1% και οι εισαγωγές το 62,2%. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (37,7%), η Ελλάδα (6,8%), η Τουρκία (6,7%) και η Κίνα (6,3%). Οι εμπορικές συναλλαγές, για τους πρώτους πέντε μήνες, με τις χώρες της ΕΕ κατέλαβαν το 65,7%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνουν το 76,5% και οι εισαγωγές 60,7%. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η Ιταλία (37,6%), η Γερμανία (7,0%), η Ελλάδα (6,8%) και η Κίνα (6,4%).