Κατά ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ εστράφησαν δύο Ελβετοί με κατοικία στη Ρόδο

402

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινής ρύθμισης κατάστασης και προσβολής προσωπικότητας, προσέφυγαν δύο Ελβετοί, κάτοικοι Αφάντου, κατά της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Οι δύο Ελβετοί, συνταξιούχοι, η πρώτη εργασθείσα ως γενική διευθύντρια πολυεθνικής εταιρείας και δεύτερος ως υψηλόβαθμο στέλεχος κατασκευαστικής εταιρείας επέλεξαν να επενδύσουν στην αγορά παραθεριστικής κατοικίας στ’ Αφάντου, ξοδεύοντας σημαντικά ποσά για την αποπεράτωσή της, για να διαπιστώσουν έκπληκτοι ότι δεν τους επιτρέπεται η ηλεκτροδότησή της!!

Όπως εκθέτουν στο δικόγραφο:
«Ενόψει του ό,τι είχαμε επισκεφθεί αρκετές φορές το νησί της Ρόδου, αποφασίσαμε, προ οκταετίας περίπου, να προβούμε στην αγορά ακινήτου προκειμένου να ανεγείρουμε κατοικία, στην οποία σκοπεύουμε να κατοικούμε τους καλοκαιρινούς μήνες».
Αγόρασαν όπως περιγράφουν ένα οικόπεδο εκτάσεως 2650 τμ που βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΙ» της κτηματικής περιφέρειας Αφάντου, επί του οποίου ανέγειραν διώροφη οικία επιφανείας 147,58 τ.μ..
Κατά τη διαδικασία υπογραφής του άνω συμβολαίου ο εκ των πωλητών, γνωρίζοντας ότι ο σκοπός αγοράς του άνω ακινήτου ήταν η ανέγερση κατοικίας, τους πρότεινε -υπό την ιδιότητά του ως πολιτικός μηχανικός- να αναλάβει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών της ανεγερθησόμενης κατοικίας.
Αφού συμφώνησαν ως προς τον τύπο ακριβώς της κατοικίας που επιθυμούσαν να ανοικοδομήσουν, πραγματοποιώντας αρκετές συναντήσεις μέχρι να καταλήξουν, καθώς και για το κόστος που θα απαιτείτο για την μελέτη, τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας καθώς και την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών, ο ίδιος τους κατέστησε γνωστό ότι επειδή ο ίδιος υπηρετούσε σε δημόσια θέση (υπάλληλος στην Πολεοδομία) δεν θα μπορούσε μεν τυπικά να «φαίνεται», ήτοι να υπογράφει σχέδια και αιτήσεις που απαιτούντο για την έκδοση της άδειας οικοδομής, πλην όμως θα συνεργαζόταν για την όλη υπόθεση με μια άλλη πολιτικό μηχανικό.
Έτσι αφού συμφώνησαν, πληρώθηκε το συνολικό κόστος τόσο της μελέτης όσο και της επίβλεψης, δια καταθέσεως ποσού 9.514,92 € στον τραπεζικό λογαριασμό της πολιτικού μηχανικού στις 30/12/2009.
Εν συνεχεία η μηχανικός υπέβαλε αίτηση στην Πολεοδομία Ρόδου και εκδόθηκε άδεια οικοδομής. Οι οικοδομικές εργασίες ανέγερσης της διώροφης οικίας ξεκίνησαν στις αρχές του έτους 2010 και ολοκληρώθηκαν στα τέλη του έτους 2016.
Την επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών την πραγματοποίησε ο πολιτικός μηχανικός και ήδη σήμερα η κατοικία είναι έτοιμη να κατοικηθεί αφού οι εργασίες κατασκευής της έχουν ολοκληρωθεί, είναι δε πλήρως εξοπλισμένη.
Προκειμένου να ρευματοδοτηθεί το ακίνητό κατά το στάδιο των οικοδομικών εργασιών, τους χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών άδεια για ηλεκτροδότηση – ρευματοδότηση (εργοταξιακής παροχής).
Αξιοσημείωτο ότι ήδη κατέβαλαν στην ΔΕΗ και στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τα έξοδα που τους ζητήθηκαν για την εγκατάσταση στηλών προκειμένου να καταλήξουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην οικία τους και ήδη έχουν εγκατασταθεί.
Προ ημερών που έφτασαν στη Ρόδο έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η κατοικία δεν διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού όπως τους πληροφόρησαν η εργοταξιακή παροχή έχει μέγιστη διάρκεια τα 4 έτη και ήδη έχει λήξει με συνέπεια η οικία να μην διαθέτει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Έτσι βρίσκονται στην δεινή θέση να έχουν φτάσει σε ένα ξένο μέρος, για να ξεκουραστούν, εν μέσω καύσωνα και να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να προσπαθούν δε να βρούν λύση σε ένα πρόβλημα για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουν.
Συγκεκριμένα προσπαθούν μέσω της πρεσβείας και μεταφραστού, που έχουν προσλάβει να συνεννοηθούν με τις καθών προκειμένου να τους συνδέσουν το ηλεκτρικό ρεύμα πλην όμως τους ζητούν σφραγίδα της πολεοδομίας επί του στελέχους της οικοδομικής άδειας με επισημείωση ότι εγκρίνεται η οριστική ρευματοδότηση του ακινήτου.
Η πολεοδομία με τη σειρά της για να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή τους ζητά υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού με το εξής περιεχόμενο:
«Βεβαιώνω, σαν επιβλέπων μηχανικός της ως άνω αδείας, ότι το περιτύπωμα της οικοδομής στο χώρο και η διαμόρφωση του περιβ. χώρου του κτηρίου έγιναν όπως προβλέπεται από την οικ. άδεια».
Επειδή εν τοις πράγμασι ό,τι έπρεπε να τηρηθεί εκ μέρους τους τηρήθηκε στο ακέραιο, πλην όμως οι μηχανικοί που απασχολήθηκαν στο έργο, ο μεν ένας είναι δημόσιος υπάλληλος, η δε δεύτερη έχει κάνει παύση στην ΔΟΥ Ρόδου, ήτοι για λόγους καθαρά τυπικούς δεν έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οριστική ρευματοδότηση του ακινήτου.
Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των αιτούντων είναι προσφάτως εγχειρισθείς από επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου και ως εκ τούτου σε περίπτωση που δεν συνδεθεί άμεσα η οικία με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr