ΝΣΚ: “Αποζημίωση και δικαιούχοι στην απώλεια υπαλλήλου ΟΤΑ και Δημοσίου”

244
Με τις απώλειες εργαζομένων στους Δήμους, να μην είναι δυστυχώς λίγες…, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για αποζημίωση και τους δικαιούχους αυτής, στην περίπτωση θανάτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α., του Δημοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά, το epoli.gr.Η γνωμοδότηση “έρχεται” σε συνέχεια ερώτησης αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, για το εάν τα αδέλφια θανόντος τέως υπαλλήλου του Υπουργείου, περιλαμβάνονται στους «αναγκαίους κληρονόμους».

 

Η αποζημίωση

Η αποζημίωση στην περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης σύμβασης εργασίας λόγω θανάτου, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού που αντιστοιχεί στις αποδοχές 15 μηνών, με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας και με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η αποζημίωση περιέρχεται στα δικαιούμενα πρόσωπα (αναλύονται στην επόμενη παράγραφο) απευθείας από το νόμο, χωρίς να διέλθει από την  κληρονομιά του. Τα ίδια πρόσωπα, τη δικαιούνται, μάλιστα, και σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς.

 

«Αναγκαίοι κληρονόμοι» – δικαιούχοι της αποζημίωσης

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο θανών δημόσιος υπάλληλος είχε μόνο αδερφές, με το ΥΠ.ΠΟ.Α. να ρωτά αν αυτές είναι δικαιούχες της παραπάνω αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, στους «αναγκαίους κληρονόμους» δεν περιλαμβάνονται οι αδελφές του θανόντος, έστω κι αν είναι οι μοναδικοί πλησιέστεροι συγγενείς αυτού, και κατά συνέπεια αυτές δεν δικαιούνται την αποζημίωση.

Η απόληψη της αποζημίωσης αυτής, που έχει το χαρακτήρα προνοιακού βοηθήματος, ορίζεται κατά τον Α.Κ. και το άρθρο 1825 αυτού, με «αναγκαίους κληρονόμους» να είναι: ο επιζών σύζυγος, οι γονείς του θανόντος (εφόσον θα καλούνται εξ αδιαθέτου κληρονόμοι) και τα ανήλικα τέκνα – κατ’ εξαίρεση από τα ενήλικα τέκνα, εκείνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένη σχολή και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος ή οι θυγατέρες εφόσον είναι άγαμες και δεν εργάζονται.

 

Ακολουθεί ολόκληρη η γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα