ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ «ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ» 75 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΧΡΕΗ

301

Αλλάζουν χέρια και τύχη 75 ελληνικές εταιρείες που χρωστούν 10 δισ. ευρώ. Εμβληματικές επιχειρήσεις έχουν κατά τη διάρκεια της κρίσης συσσωρεύσει τεράστια δάνεια, τα οποία δεν εξυπηρετούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και ουσιαστικά έχουν «σκάσει».

Τα νούμερα τρομάζουν. Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακήςτα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στα 42,7 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs (περιλαμβάνονται και τα δάνεια με καθυστέρηση και κάτω από 90 ημέρες) διαμορφώθηκαν στα 61,9 δισ. ευρώ (53% του συνόλου).

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σε διατραπεζικό σύστημα σύστησαν πριν από ένα χρόνο το NPLs Forum με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.

Έχουν μάλιστα καταρτίσει λίστα 75 επιχειρήσεων, τα «κόκκινα» δάνεια των οποίων ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 20% των NPLs. Στόχος του διατραπεζικού αυτού forum είναι μέσα στο 2018 αυτές οι υποθέσεις να έχουν διευθετηθεί.