Προσδοκίες για έσοδα τουλάχιστον 200 εκατ. από την ανανέωση των αδειών κινητής

412

Την 1η Αυγούστου αναμένεται να προκηρύξει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) τον διαγωνισμό για την ανανέωση των συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη των 1.800 MHz. Η ΕΕΤΤ στοχεύει σε έσοδα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλουν οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, Cosmote, Vodafone και Wind Hellas. Τα έσοδα αυτά, όπως και στις προηγούμενες δημοπρασίες συχνοτήτων, θα διατεθούν στο ΤΑΙΠΕΔ, ενισχύοντας τον φετινό στόχο εσόδων του Ταμείου. Η εκχώρηση των συχνοτήτων θα γίνει μέσω δημοπρασίας. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ θα θέσει σε πλειστηριασμό έξι μπλοκ συχνοτήτων (Α1-Α6), με τιμή εκκίνησης τα 19,7 εκατ. ευρώ το καθένα, ενώ άλλα πέντε μπλοκ (Β1-Β5) θα δημοπρατηθούν με τιμή εκκίνησης τα 16,5 εκατ. ευρώ το καθένα. Τα έξι πρώτα τμήματα αναμένεται να αποφέρουν συνολικά 118,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα πέντε να αποφέρουν 82,5 εκατ. ευρώ. Κάθε μπλοκ αντιστοιχεί σε (2Χ5MHz=) 10 MHz συχνοτήτων και βρίσκεται στη ζώνη των 1.800 MHz, γνωστή και ως ζώνη DCS 1.800.

s18_suxnotites_1907

Τα μπλοκ

Τα πρώτα έξι μπλοκ ανήκουν εξ ημισείας στις εταιρείες Vodafone και Wind Hellas, ενώ τα υπόλοιπα πέντε μπλοκ στην Cosmote. Η διαφορά στην τιμή εκκίνησης οφείλεται στο γεγονός ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της Cosmote επί των συγκεκριμένων συχνοτήτων λήγουν σχεδόν τρία χρόνια αργότερα (4/12/2020) μετά τη λήξη των δικαιωμάτων των Vodafone και Wind (6/2/2018). Το τελικό τίμημα εκχώρησης των συχνοτήτων δεν αναμένεται να ανέλθει από την τιμή εκκίνησης, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει τέταρτος ενδιαφερόμενος. Ως συνέπεια και αυτή η δημοπρασία συχνοτήτων αναμένεται να λήξει σχεδόν αμέσως μετά την εκκίνησή της, αφού και οι τρεις εταιρείες σκοπεύουν να ανανεώσουν τα δικαιώματα χρήσης στη ζώνη των 1.800 MHz που πλέον θα λήγουν τον Δεκέμβριο του 2035.

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει αμέσως μετά τη δημοπρασία. Η ΕΕΤΤ και το ΤΑΙΠΕΔ θέλουν τουλάχιστον το 70% του εκπλειστηριάσματος να καταβληθεί πριν από το τέλος του έτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ, το εκπλειστηρίασμα καταβάλλεται είτε στο 100% τοις μετρητοίς εντός δέκα ημερών από την ανακήρυξη των υπερθεματιστών είτε στο 70% με υπολειπόμενο 30% σε τρεις ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την 28η Νοεμβρίου 2021.

Η τρίτη δημοπρασία

Η δημοπρασία αυτή, εφόσον στεφθεί με επιτυχία, θα είναι η τρίτη κατά σειρά που ολοκληρώνει η ΕΕΤΤ για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην τελευταία εξαετία. Με την ολοκλήρωσή της, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έχουν καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ και στη μείωση του ελληνικού χρέους περί τα 900 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η ανανέωση των συχνοτήτων κινητής το 2011 απέφερε περισσότερο από 350 εκατ. ευρώ, ενώ η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος Ι πάνω από 300 εκατ. ευρώ το 2014.

ΠΗΓΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ