Στην αναβάθμιση συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια των αερομεταφορών στοχεύει η Κομισιόν

380

Τις προκλήσεις που αφορούν τον χώρο των αερομεταφορών και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κομισιόν για την αντιμετώπισή τους υπογράμμισε σε ομιλία του στο Συνέδριο του Μονάχου για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος επίσης είχε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιόαχιμ Χέρμαν, με τον οποίο συζήτησαν για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων

“Το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ανησυχίες των πολιτών μας, που δεν επιθυμούν όμως τον περιορισμό των ελευθεριών και της κινητικότητά τους. Η ασφάλεια των αερομεταφορών βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, καθώς γνωρίζουμε ότι αποτελεί στόχο για κάθε επίδοξο τρομοκράτη”, ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος και τόνισε ότι το κεντρικό ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίζονται η κινητικότητα και τα ταξίδια εντός Ευρώπης με την παράλληλη προστασία των πολιτών. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας. “Σήμερα, είναι ανάγκη να διαχειριστούμε τα σύνορα μας με τρόπο “έξυπνο”, που θα προωθεί τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων μας, ενισχύοντας, αφενός τα εξωτερικά μας σύνορα, και προστατεύοντας, αφετέρου, ένα από πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ένωσής μας: τη Σένγκεν”, ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος ενδεικτικά.

“Είμαστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένοι από ότι ήμασταν δυο χρόνια πριν. Έχουμε δημιουργήσει νέες δομές συνεργασίας για να εξασφαλίσουμε την παροχή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της μέγιστης δυνατής υποστήριξης προς τις επιχειρησιακές δράσεις των Κρατών Μελών”, είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας της Europol, προσέθεσε όμως πως η απειλή παραμένει μεγάλη και εξελίσσεται διαρκώς.

Αναφέρθηκε επίσης στα κενά των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, λέγοντας ότι “έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων (όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν) για τη δημιουργία νέων, όπου αυτό απαιτείται (όπως το ευρωπαϊκό PNR) καθώς και για μελλοντικά συστήματα, ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπισθεί (για παράδειγμα το ETIAS και το σύστημα Εισόδου/Εξόδου). Τα Κράτη Μέλη βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης των συστημάτων PNR μετά από την έγκριση της σχετικής Οδηγίας τον περασμένο Απρίλιο. Η Ευρώπη θα διαθέτει τον δικό της σύστημα δεδομένων PNR μέχρι τον Μάιο του 2018. Οι αερομεταφορείς διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον μηχανισμό, καθώς θα είναι εκείνοι που θα πρέπει να παρέχουν στα Κράτη Μέλη τα δεδομένα PNR”, σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη “διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων δεδομένων, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA. Υπογράμμισε, δε, ότι και τα αεροδρόμια παίζουν κρίσιμο ρόλο στις προκλήσεις για την ασφάλεια, καθώς αποτελούν πύλες εισόδου στην Ένωση και εκεί πραγματοποιούνται σημαντικοί έλεγχοι, για τους οποίους οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίζουν, αν ένα άτομο αποτελεί δυνητικά απειλή για την Ένωση, αν υπάρχει ενδεχόμενο παράτυπης μετανάστευσης ή αν το άτομο αυτό είναι ξένος μαχητής-τρομοκράτης που επιστρέφει στην Ευρώπη.

Μίλησε για τις απειλές “εκ των έσω”, αναφερόμενος στα παραδείγματα ριζοσπαστικοποίησης προσωπικού των αεροδρομίων, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των εταιρειών Metrojet και Daalo” και τόνισε ότι βελτιώσαμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη νομοθεσία κατά της παράνομης απόκτησης και διακίνησης πυροβόλων όπλων, επικαιροποιήσαμε το ποινικό πλαίσιο κατά της τρομοκρατίας, και ενισχύσαμε το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”. Πρόσθεσε δε, ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και η ανταλλαγή πληροφοριών και με εταίρους εκτός της Ε.Ε., όπως οι ΗΠΑ.

Ως προς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, σημείωσε τη συμφωνία με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ John Kelly, ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την ασφάλεια των αερομεταφορών παγκοσμίως. Ο κ. Kelly διευκρίνισε ότι η απαγόρευση των ηλεκτρονικών συσκευών για πτήσεις από την Ευρώπη παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της εξέτασης κοινών μέτρων για τον περιορισμό της απειλής αυτής, έχουμε φθάσει στο σημείο, προς το παρόν, να μην κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή της απαγόρευσης. Πριν από δύο εβδομάδες, οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για όλες τις εμπορικές πτήσεις προς τις ΗΠΑ. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα, η ενίσχυση των ελέγχων του προσωπικού των αεροδρομίων, η βελτίωση της τεχνολογίας ανίχνευσης, που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών των επιβατών, όπως ήδη συμβαίνει με το PNR, υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε και στη μάχη κατά της τρομοκρατίας στο πεδίο του διαδικτύου, τονίζοντας τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ, μιας και πάνω από 30.000 περιπτώσεις τρομοκρατικού περιεχομένου έχουν αφαιρεθεί τα τελευταία δύο χρόνια. “Οι εταιρείες του Διαδικτύου προχωρούν στη δημιουργία ενός παγκόσμιου φόρουμ κατά τις τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο, βασιζόμενες ακριβώς στο μοντέλο της συνεργασίας και της αφαίρεσης περιεχομένου που έχουμε δημιουργήσει στην ΕΕ”, προσέθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρόκληση της κυβερνοασφάλειας ως παράγοντα που επηρεάζει τόσο τους αερομεταφορείς όσο και τις κοινωνίες ευρύτερα και υπογράμμισε ότι οι απειλές στον κυβερνοχώρο είναι διαρκείς και έχουν γίνει εργαλεία γεωπολιτικής επιρροής. “Η άμεση ανάγκη για δράση είναι προφανής. Χρειαζόμαστε ευέλικτες δομές και απευθείας διάλογο με τις εταιρείες. Ο τομέας των αερομεταφορών θα πρέπει είναι ανθεκτικός σε κυβερνοαπειλές”, τόνισε.

Τάχθηκε υπέρ μιας ολιστικής προσέγγισης, καθώς “γνωρίζουμε ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον δεν θα αλλάξει άμεσα”, λέγοντας ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, την Τουρκία, τις χώρες της Μέσης Ανατολής, των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Αφρικής. “Δεν μπορούμε και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο μεγάλα επιτεύγματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η κινητικότητα και οι τεχνολογίες”, κατέληξε ο κ. Αβραμόπουλος.

ΠΗΓΗcapitalgr