Δικαίωση για την ταλαιπωρία που υπέστη από το Δημόσιο

272

Σχεδόν δυόμισι χρόνια χρειάστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εξετάσουν μια αίτηση εκτοπισθέντος ο οποίος ζητούσε οικονομική βοήθεια για την αγορά διαμερίσματος στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, η αίτηση υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και η απορριπτική απάντησή του στάλθηκε τον Μάιο του 2014.

Μάλιστα, μέχρι να εξεταστεί η αίτηση τα οικονομικά δεδομένα του κράτους άλλαξαν άρδην αφού, ήρθε η Τρόικα και υπήρξε το «κούρεμα» των καταθέσεων με όλα τα συνεπακόλουθα.

Εν πάση περιπτώσει, είναι βασική η αρχή ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός ευλόγου χρόνου, κάτι το οποίο δεν έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αυτά καταγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου όπου προσέφυγε ο εκτοπισθείς, στις 13/12/2011 υπέβαλε αίτηση στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας.

Στις 4/5/2012, κλήθηκε σε συνέντευξη στην οποία και προσήλθε προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν.

Στις 12/9/2012, ο αιτητής έλαβε νέα επιστολή από την Υπηρεσία Μέριμνας με την οποία του ζητήθηκε όπως προσκομίσει επιπρόσθετα στοιχεία, πράγμα που έκανε. Ακολούθως, ένα χρόνο μετά του ζήτησαν να υποβάλει νέα στοιχεία, κάτι το οποίο επίσης έπραξε.

Η αίτηση τελικά εξετάστηκε από την Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας τον Δεκέμβριο του 2013 και απερρίφθη λόγω του ότι το εισόδημα της οικογένειας του αιτητή ήταν εκτός κριτηρίων. Χρειάστηκαν άλλοι πέντε μήνες για να του κοινοποιηθεί η απόφαση.

Από τον φάκελο της υπόθεσης το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η τελευταία φορά που ζητήθηκαν νέα στοιχεία, ήταν τον Οκτώβριο του 2013 όταν, ελέω Τρόικας, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για αλλαγή των κριτηρίων παραχώρησης οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες.

Επί του προκειμένου το Δικαστήριο σημείωσε ότι «τα νέα στοιχεία ζητήθηκαν μετά από παρέλευση ενός και πλέον έτους από την προηγηθείσα ολοκλήρωση της συλλογής όλων των στοιχείων (28/9/2012)».

Υπό αυτά τα δεδομένα το Δικαστήριο έκρινε πως οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες «ενήργησαν εκτός του ευλόγου χρόνου» και ως εκ τούτου η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του εκτοπισθέντος ακυρώθηκε.

Όπως προκύπτει από την απόφαση η Υπηρεσία Μέριμνας θα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την υποβολή της, και όχι όπως διαμορφώθηκαν το 2013.