Ποινικές διώξεις σε εταιρίες για παράβαση της νομοθεσίας περί μητρότητας και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

340

ΚΥΠΡΟΣ : Την ποινική δίωξη των εταιρειών Sophia Trading Ltd και Charalambos Papas Ltd, που ως εργοδότες παρέβηκαν διατάξεις νομοθεσιών που αφορούν στη μητρότητα και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, προώθησε το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ, στις 17 Ιανουαρίου 2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε στην εταιρεία Sophia Trading Ltd συνολική χρηματική ποινή €700 για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και χρηματική ποινή €800 για παράβαση των άρθρων 9 και 11 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, μετά από ακροαματική διαδικασία, επέβαλε στην εταιρεία Charalambos Papas Ltd τη μέγιστη χρηματική ποινή που προβλέπει ο Νόμος, δηλ. €4.000, για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και χρηματική ποινή €4.000 για παράβαση των άρθρων 9 και 11 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου. (Πηγή: ΚΥΠΕ)

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!