ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΝΟΜΟΣ 4039/2012)

1191

Τα έσοδα από πρόστιμα αποτελούν έσοδα των δήμων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων

Αλλαγές στη νομοθεσία περί προστασίας ζώων (Ν. 4039/2012) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, o νέος νόμος για τους ΟΤΑ, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου.

Ειδικότερα, με το άρθρο 54 του Νόμου 4483/2017 καθίσταται πιο σαφής η διαδικασία επιβολής των προστίμων για παραβάσεις του ν. 4039/2012 και θεσμοθετείται η διαδικασία είσπραξής τους από τους δήμους, στα όρια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.

Συγκεκριμένα,  προβλέπεται ότι αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 είναι και οι δημοτικοί αστυνομικοί.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τα έσοδα από τα συγκεκριμένα πρόστιμα αποτελούν έσοδα των δήμων στα όρια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Όπως ήδη προβλεπόταν στο ν. 4039/2012 δίνεται προθεσμία δέκα ημερών (από πέντε που ίσχυε) για να εκφραστούν αντιρρήσεις στο αρμόδιο όργανο.

Προβλέπεται τέλος, ότι στην περίπτωση πληρωμής του προστίμου εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής, καταβάλλεται μειωμένο στο μισό.

Δείτε αναλυτικά τον Νόμο 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr