Αναθεωρούν τη στρατηγική μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων οι τράπεζες

133

Αναθεωρημένους στόχους, με μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις, για τη μείωση των κόκκινων δανείων, υποβάλουν στον SSM στις αρχές Οκτωβρίου οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι νέοι στόχοι πρόκειται να υποβληθούν προς έγκριση στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και θα αφορούν στη στοχοθεσία της επόμενης διετίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αναθεώρηση των στόχων δεν αναμένεται στο ποσοτικό, αλλά στο ποιοτικό σκέλος των στόχων, καθώς το ζητούμενο είναι να βρεθεί η μέθοδος για την επιτυχή υλοποίηση όσων αποτελούν ήδη δεσμεύσεις των τραπεζών και επί του παρόντος δεν επιτυγχάνονται με τους επιθυμητούς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναθεωρημένοι στόχοι που καταρτίζονται για να υποβληθούν στον SSΜ αναμένεται να περιλαμβάνουν μείωση των προσδοκιών για το αποτέλεσμα των αναδιαρθρώσεων και των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και δη στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής (δάνεια μικρών επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά). Έτσι, ενώ το μέχρι στιγμής πλάνο των τραπεζών προβλέπει ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 40 δισ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 θα προέλθει από ένα μίγμα στρατηγικής αποτελούμενο κατά 40% από διαγραφές, 30% ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, 15% πωλήσεις δανείων και 15% εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις δανείων, αυτό αναμένεται να αναδιαμορφωθεί καταρχάς με χαμηλότερο στόχο για τις εισπράξεις από αναδιαρθρώσεις – ρυθμίσεις.

Επιπλέον, στο συνολικό 45% που αθροίζει στην επίτευξη των στόχων μείωσης των NPEs, η συμβολή των ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων και των πωλήσεων δανείων, αναμένεται ενίσχυση των πωλήσεων. Τέλος, μείωση του ποσοστού συμβολής αναμένεται στις διαγραφές, καθώς όπως έγραψε το Capital.gr, ο SSM έβαλε φρένο στις διαγραφές δανείων από τις τράπεζες, ζητώντας γκάζι σε πωλήσεις δανείων και πλειστηριασμούς. Οι τελευταίοι δεν φαίνονται εφικτοί και μετατίθενται ουσιαστικά για τέλος του χρόνου – αρχές του επόμενου, καθώς συνδέονται στην πράξη με την παράταση της προστασίας του νόμου Κατσέλη που θα επιδιώξει η κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι οι ισχύοντες στόχοι για τη μείωση των NPE sκατά την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 προβλέπουν διαγραφές 13,9 δισ. ευρώ, πωλήσεις 7,4 δισ. ευρώ, ρευστοποιήσεις 11,5 δισ. ευρώ και εισπράξεις 6 δισ. ευρώ.

Με στοιχεία Ιουνίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 2% και 3,2% συγκριτικά με το τέλος Μαρτίου 2017 και Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 102,9 δισ. ευρώ ή το 44,9% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2016, οπότε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 5,2% ή 5,7 δισ. ευρώ.

Το α΄ εξάμηνο του 2017, οι τράπεζες πέτυχαν τους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό – στόχο), αλλά έχασαν για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο το στόχο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), τα οποία έφτασαν τα 72,8 δισ. ευρώ (περίπου 0,4 δισ. ευρώ υψηλότερα από το στόχο).

Στα τέλη του 2019, οι τράπεζες πρέπει να έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα 66,7 δισ. ευρώ από τα 106,9 δισ. ευρώ του Ιουνίου 2016 και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 40,2 δισ. ευρώ από 78,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα.