Απορρίφθηκαν 3 αγωγές 154 εργαζομένων στο καζίνο Ρόδου κατά της εργοδότριας εταιρείας

662

Βαρύ είναι το τίμημα για 154 εργαζομένους στο καζίνο της Ρόδου, που προσέφυγαν με 3 αγωγές, με την διαδικασία των εργασιακών διαφορών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για την ρύθμιση της εργασιακής τους σχέσης με την εργοδότρια εταιρεία «Καζίνο Ρόδου ΑΕ», μετά την απόρριψη αυτών, παρά τις παρεμβάσεις που ασκήθηκαν υπέρ τους από την ΓΣΕΕ, την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με τις αποφάσεις, που εξέδωσε χθες, απέρριψε τις αγωγές που άσκησαν 134 εργαζόμενοι, που εστράφησαν κατά της επιχείρησης διεκδικώντας αποζημιώσεις για την εκ περιτροπής απασχόλησή τους και ακόμη δύο αγωγές που άσκησαν 14 και 4 εργαζόμενοι με τις οποίες ζητούσαν να υποχρεωθεί η εργοδοσία να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους, την καταβολή μισθών υπερημερίας και την αναγνώριση της ακυρότητας του επιβληθέντος μέτρου της εκ περιτροπής απασχόλησης. Οι 18 είχαν ζητήσει ακόμη να χαρακτηριστούν παράνομες οι απολύσεις τους.
Το δικαστήριο με τις αποφάσεις του έκρινε σύννομο και επιβεβλημένο για την επιβίωση της επιχείρησης το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας των υπαλλήλων, ενώ παραπέρα ανοίγει τον δρόμο για την απόλυση 18 υπαλλήλων, που είχαν επιστρέψει στην εργασία τους δυνάμει αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που τους είχε δικαιώσει.
Το δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ότι υφίσταντο οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις επιβολής μονομερώς από την εργοδότρια εταιρεία συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, και ειδικότερα, σημαντικός περιορισμός των δραστηριοτήτων αυτής, ενόσω ο τζίρος της σημείωσε τεράστια πτώση τα δε τελευταία έτη έβαινε συνεχώς μειούμενος και η επιχείρηση εμφάνιζε ζημίες την τελευταία τριετία προ της επιβολής του μέτρου, τα δε κόστη αυξάνοντο όπως διαφαίνεται από τους ισολογισμούς της.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη χρήση 2007 με κύκλο εργασιών 40.283.850.14 ευρώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήρχοντο σε 7.057.388,99 ευρώ και για τη χρήση 2014 σε 7.622.811,63 ευρώ, και τα κόστη πωλήσεων για το έτος 2008 σε 23.336.094,96 ευρώ και για το έτος 2014 σε 15.272.159,49 ευρώ.
Το δικαστήριο δέχτηκε συγκεκριμένα ότι ο τζίρος της εταιρείας τα τελευταία χρόνια είχε μειωθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, που καθιστούσε προβληματική και άκρως ζημιογόνα τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής, δίχως την επιβολή μέτρων εξυγίανσης, όπως ήταν και ο περιορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού και της λειτουργίας του καζίνου και των εξυπηρετούντων αυτήν τμημάτων σε περιόδους έλλειψης προσέλευσης επισκεπτών. Εξάλλου, ενόψει των ως άνω εξακολουθητικών ζημιογόνων χρήσεων και οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης, η εταιρεία ζήτησε με την από 29.01.2015 αίτηση της την υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδοθείσας προς τούτο της υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της ίδιας και των πιστωτών της.
Ενόψει δε της μείωσης των δραστηριοτήτων της κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους 2014, την μείωση του ωραρίου λειτουργίας των επιτραπέζιων παιχνιδιών, ως επακόλουθο της έλλειψης οποιασδήποτε δραστηριότητας σε αυτά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, τη μείωση των αφίξεων πελατών από το Ισραήλ (μάλιστα έκλεισε το γραφείο στο Ισραήλ και διέκοψε την παροχή της υπηρεσίας αυτής) και ακολούθως των λοιπών τμημάτων της επιχείρησης, η δραστηριότητα των οποίων εξαρτάται ουσιαστικά από την προσέλευση επισκεπτών στα τμήματα ηλεκτρονικών και επιτραπέζιων παιγνίων, κρίθηκ ότι αποδεικνύεται πλήρως ο σοβαρός περιορισμός του κύκλου εργασιών της, που επέβαλε την επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί η απόλυση του πλεονάζοντος προσωπικού για τους ως άνω οικονομοτεχνικούς λόγους.
Στο σημείο αυτό, αναφορικά με την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού για τη λειτουργία του καζίνο, επισημαίνεται στην απόφαση, ότι παρά την τεράστια μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από το έτος 2007 έως το έτος 2014, δεν υπήρξε σημαντική μείωση του προσωπικού, καθόσον το έτος 2014 απασχολήθηκαν στην επιχείρηση 354 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 260 ήταν πλήρους απασχόλησης (έναντι 318 εργαζομένων, εκ των οποίων 296 πλήρους απασχόλησης το έτος 2007 με διπλάσιο κύκλο εργασιών).
Άλλωστε, το γεγονός της ύπαρξης πλεονάζοντος προσωπικού στην επιχείρηση, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ήταν γνωστό στους εργαζόμενους της επιχείρησης, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει στη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά δύο ώρες ημερησίως, κατά το προηγούμενο της επιβολής εκ περιτροπής εργασίας χρονικό διάστημα.
Τους εργαζόμενους εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Κ. Χαλκιάς και την Καζίνο Ρόδου ΑΕ, οι δικηγόροι κ.κ. Π. Πανιέρας και Χρήστος Κιούλος.