ΔΕΗ: Επεκτείνονται οι διακανονισμοί έρχεται ο “εισπράκτορας”

282

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η ανάθεση από τη ΔΕΗ στο σύμβουλο που θα αναλάβει το έργο να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των λογαριασμών της εταιρείας, με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των ανεξόφλητων οφειλών. Η ανάθεση του έργου ανοίγει το δρόμο ώστε να ξεκινήσει μια πιο στενή παρακολούθηση των οφειλετών , που δεν αποκλείεται βάσει των σχετικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τη ΔΕΗ, να περιλαμβάνει και την πρόσληψη συνεργατών που θα παρακολουθούν την είσπραξη των λογαριασμών κατά το πρότυπο των εισπρακτικών.

Συγκεκριμένα όπως είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα θα αναζητά εξωδικαστικά την είσπραξη τωνοφειλών, θα τους εντοπίζει και θα επικοινωνεί μαζί τους θα διαπραγματεύεται την εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών θα συντάσσει και θα στέλνει επιστολές ειδοποίησης ή και εξώδικες προσκλήσεις με ανώτατο χρόνο διεκπεραίωσης τους 2 μήνες.

Στη συνέχεια και μετά από προέγκριση που θα παρέχεται από τη ΔΕΗ θα μπορεί να διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύμβουλος που θα προσληφθεί από τη ΔΕΗ θα αμοίβεται σε συνάρτηση και με τα ποσά που θα εισπράξει από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Άλλωστε αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία, ενώ η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας αποτέλεσε και έναν από τους όρους που είχαν θέσει οι δανειστές στην αξιολόγηση.

Ταυτόχρονα ο περιορισμός των ανεξόφλητων οφειλών αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοληπτική αναβάθμιση της ΔΕΗ, σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η εταιρεία επιχειρεί να βελτιώσει τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Καθώς λοιπόν η όποια ανάσχεση στην αύξηση των ανεξόφλητων οφειλών οφείλεται στα προγράμματα διακανονισμών, η εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει το τρέχον πρόγραμμα και για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός του έτους προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές. Με αυτόν τον τρόπο και οι οφειλέτες θα εξασφαλίζουν ότι δε θα χάσουν  το πρόγραμμα των δόσεων για τις παλιές οφειλές.

Εκτός από το σύμβουλο για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, να αναφερθεί τέλος ότι η ΔΕΗ προχωρά και στην πρόσληψη συμβούλου που θα βοηθήσει να αναβαθμιστούν οι λογαριασμοί και η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών που σήμερα διαθέτει η εταιρεία και η οποία υπολειτουργεί.

ΠΗΓΗcapital.gr