Ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων που δεν θα εφαρμόζουν ευρωπαϊκή εντολή (ν/σ)

384

Κατατέθηκε στη Βουλή το ν/σ του υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ». Σκοπός του νόμου, όπως αναφέρεται, είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία, της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά (άρθρα 19 και 20) στην ποινική και στην αστική ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλων του ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

«Το άρθρο 20 προβλέπει την αστική ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλων του ελληνικού κράτους ή κράτους µέλους κατά την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής έρευνας. Ειδικότερα, προβλέπεται αστική ευθύνη του κράτους µέλους για παράνοµη πράξη ή παράλειψη υπαλλήλων του που τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός της ελληνικής επικράτειας και είχε ως αποτέλεσµα την επέλευση βλάβης σε τρίτο, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Αντίστοιχα, προβλέπεται αστική ευθύνη του Ελληνικού Δηµοσίου για ζηµιες, τις οποιες πρoξενουν κατά την εκτελεση των καθηκοντων τους υπάλληλοί του, οι οποίοι συµµετέχουν σε εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής ερευνας στο εδαφος αλλου κρατους-µελους, συµφωνα µε το δικαιο του κρατους-µελους, στο εδαφος του οποιου ενεργουν. Περαιτέρω ορίζεται ότι το Ελληνικό Δηµόσιο υ ποχρεούται σε αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε από υπαλλήλους άλλου κράτους-µέλους στην ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και σε καταβολή του ποσού το οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει άλλο κράτος-µέλος σε τρίτο ως αποζηµίωση για ζηµία την οποία προξένησαν υπάλληλοι του Ελληνικού Κράτους κατά την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής έρευνας στο έδαφος του κράτους- µέλους. Τέλος στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δηµόσιο παραιτείται από άλλες αξιώσεις έναντι άλλου κράτους-µέλους και µπορεί µόνο να αναζητήσει από αυτό τα ποσά που κατέβαλε σε τρίτους λόγω ζηµίας που αυτοί υπέστησαν στο έδαφός του από ενέργειες ή παραλείψεις υπαλλήλων του άλλου κράτους-µέλους».


poiniki
astiki eythynh

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ