Ιερή Γεωδαισία των Αρχαίων Ελλήνων – Τα 5 ισοσκελή τρίγωνα της Αττικής

7590

 

Ακολουθεί ο  θαυμαστός τριγωνισμός της Αττικής με 9 αρχαίους Ναούς. Ο τριγωνισμός ξεκινά από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και συνεχίζεται με 5 ισοσκελή τρίγωνα ΠΟΥ ΤΟ ΚΆΘΕ ΈΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΥ!!! Δηλαδή κάθε φορά που οι Μεγάλοι Γεωμέτρες της αρχαιότητας δημιουργούν στο χάρτη της Αττικής ένα νέο ισοσκελές τρίγωνο, αφετηρία τους είναι ένας από τους ναούς του αμέσως προηγούμενου ισοσκελούς τριγώνου!

Το εκπληκτικό εδώ είναι ότι ΕΝΏ ΤΑ 5 ΤΡΊΓΩΝΑ ΕΊΝΑΙ ΌΛΑ ΙΣΟΣΚΕΛΉ, ΔΙΑΦΈΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΌΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΊΜΕΤΡΌ  ΤΟΎΣ ΕΠΕΙΔΉ  ΈΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ ΜΉΚΟΣ ΠΛΕΥΡΏΝ. ΩΣΤΌΣΟ Η ΠΕΡΊΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ  ΠΡΏΤΟΥ ΙΣΟΎΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΊΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΈΡΟΥ, ΤΟ ΕΜΒΑΔΌΝ ΤΟΥ ΤΡΊΤΟΥ ΙΣΟΎΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΌΝ ΤΟΥ ΠΈΜΠΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΌΝ  ΤΟΥ ΤΈΤΑΡΤΟΥ ΙΣΟΎΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΌΝ ΤΟΥ ΠΡΏΤΟΥ!

Ανάλυση
(με κεφαλαία γράμματα ο ναός που κρατάνε από το αμέσως προηγούμενο ισοσκελές τρίγωνο για να δημιουργήσουν το αμέσως επόμενο)

1. Ξεκινούν από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο φτιάχνοντας το πρώτο τρίγωνο, το «ιερό τρίγωνο» της αρχαιότητας. Πρόκειται για το ισοσκελές  τρίγωνο «ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο  – ναός της Αφαίας στην Αίγινα – ναός του Ηφαίστου στο Θησείο».  Έχει πλευρές μήκους 44,83 χιλιόμετρα (Ναός του Ποσειδώνα  Σούνιο – Ναός της Αφαίας Αίγινα) και 44,93 χιλιόμετρα (Ναός του Ποσειδώνα Σούνιο – Ναός του Ηφαίστου Θησείο). Η περίμετρος του τριγώνου είναι 89,763 χιλιόμετρα και το εμβαδό του 628,52 τετραγωνικά χιλιόμετρα. [εικόνα 1]

image

2. Από το προηγούμενο τρίγωνο κρατάνε το ΝΑΌ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΏΝΑ ΣΤΟ ΣΟΎΝΙΟ και δημιουργούν το επόμενο. Πρόκειται για το ισοσκελές  τρίγωνο με κορυφή τον ναό της Αφαίας στην Αίγινα  και πλευρές έως α) το ΝΑΌ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΏΝΑ ΣΤΟ ΣΟΎΝΙΟ και β) το ναό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 44,83  χιλιόμετρα (Ναός του Ποσειδώνα Σούνιο  – Ναός της Αφαίας Αίγινα) και 44,83 χιλιόμετρα (Ναός της Αφαίας Αίγινα – Ναός της Αρτέμιδος Βραυρώνα). Η περίμετρος του τριγώνου είναι 89,657 χιλιόμετρα. [εικόνα 2]

image

3. Από το προηγούμενο τρίγωνο κρατάνε το ΝΑΌ ΤΗΣ ΑΡΤΈΜΙΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΏΝΑ και δημιουργούν το επόμενο. Πρόκειται για το τρίγωνο με κορυφή το ΝΑΌ ΤΗΣ ΑΡΤΈΜΙΔΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΏΝΑ και πλευρές έως α) το ναό της Δήμητρος στην Ελευσίνα και β) το ναό του Αμφιάραου (στον Ωρωπό Αττικής) που υπήρξε ιερός χώρος και μαντείο αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα Αμφιάραο. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 42,21 χιλιόμετρα (Ναός της Αρτέμιδος Βραυρώνα – Ιερό της Δήμητρος Ελευσίνα) και 42,62 χιλιόμετρα (ναός της Αρτέμιδος Βραυρώνα – Ναός του Αμφιάραου Ωρωπός). Το εμβαδόν του τριγώνου είναι 731,34 τετραγωνικά  χιλιόμετρα. [εικόνα 3]

image

4. Από το προηγούμενο τρίγωνο κρατάνε το ΝΑΌ ΤΟΥ ΑΜΦΙΆΡΑΟΥ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΌ και δημιουργούν το επόμενο. Πρόκειται για το τρίγωνο με κορυφή το ναό του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο και πλευρές έως α) το ΝΑΌ ΤΟΥ ΑΜΦΙΆΡΑΟΥ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΌ και β) το αρχαίο θέατρο στα ερείπια του οικισμού του αρχαίου  Θορικού. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 37,41 χιλιόμετρα (Στήλες Ολυμπίου  Διός Ζάππειο  –  Ναός του Αμφιάραου Ωρωπός) και 37,64 χιλιόμετρα (Στήλες Ολυμπίου Διός Ζάππειο – αρχαίο θέατρο   Θορικού). Το εμβαδόν του τριγώνου είναι 627,14 τετραγωνικά χιλιόμετρα. [εικόνα 4]

image

5. Από το προηγούμενο τρίγωνο κρατάνε το ΑΡΧΑΊΟ ΘΈΑΤΡΟ ΣΤΟ ΘΟΡΙΚΌ και δημιουργούν το επόμενο. Πρόκειται για το τρίγωνο με κορυφή τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη και πλευρές έως α) το ΑΡΧΑΊΟ ΘΈΑΤΡΟ ΣΤΟ ΘΟΡΙΚΌ και β) το ναό της Νεμέσεως στο Ραμνούντα στο Μαραθώνα. Το ισοσκελές τρίγωνο έχει πλευρές μήκους 38,4 χιλιόμετρα (Παρθενώνας – Αρχαίο θέατρο Θορικού) και 38,07 χιλιόμετρα (Παρθενώνας – ναός της Νεμέσεως στο Ραμνούντα). Το εμβαδόν του τριγώνου είναι 730,49 τετραγωνικά χιλιόμετρα. [εικόνα 5]

image

– ΠΕΡΊΜΕΤΡΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΎΣ ΤΡΙΓΏΝΟΥ 1 (89,763 χλμ) = ΠΕΡΊΜΕΤΡΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΟΎΣ ΤΡΙΓΏΝΟΥ 2 (89,657 χλμ) –> βλ. κόκκινα βέλη στις εικόνες 1 και 2

– ΕΜΒΑΔΌΝ ΙΣΟΣΚΕΛΟΎΣ ΤΡΙΓΏΝΟΥ 3 (731,34 τετ. χλμ.) = ΕΜΒΑΔΌΝ ΙΣΟΣΚΕΛΟΎΣ ΤΡΙΓΏΝΟΥ 5  (730,49 τετ. χλμ.) –> βλ. πράσινα βέλη στις εικόνες 3 και 5

– ΕΜΒΑΔΌΝ ΙΣΟΣΚΕΛΟΎΣ ΤΡΙΓΏΝΟΥ 4 (627,14 τετ. χλμ.) = ΕΜΒΑΔΌΝ ΙΣΟΣΚΕΛΟΎΣ ΤΡΙΓΏΝΟΥ 1 (628,52 τετ. χλμ.) –> βλ. μπλε βέλη στις εικόνες 4 και 1

Αναλυτικά τα τρίγωνα

1. Το ισοσκελές  τρίγωνο «ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο  – ναός της Αφαίας στην Αίγινα – ναός του Ηφαίστου στο Θησείο».

image

Αναλυτικά τα σημεία μετρήσεων του τριγώνου εδώ.

2. Το ισοσκελές  τρίγωνο «ναός της Αφαίας στην Αίγινα  – ναός ΤΟΥ Ποσειδώνα στο Σούνιο – ναός της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα».

image

image

image

image

3. Το ισοσκελές τρίγωνο «ναός της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα –  ναός της Δήμητρος στην Ελευσίνα – ναός του Αμφιάραου (στον Ωρωπό Αττικής)»

image

image

image

image

4. Το ισοσκελές τρίγωνο «ναός του Ολυμπίου Διός στο Ζάππειο –  ναός του Αμφιάραου στον Ωρωπό –  αρχαίο θέατρο στα ερείπια του οικισμού του αρχαίου  Θορικού»

image

image

image

image

5. Το ισοσκελές τρίγωνο  «Παρθενώνας – αρχαίο θέατρο στο Θορικό – ναός της Νεμέσεως στο Ραμνούντα στο Μαραθώνα»

image

image

image

image