Μείωση μισθών, εκτόξευση μερικής απασχόλησης χαρακτήρισαν το 2016

319

Η μείωση μισθών, η οριακή αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η εκτόξευση της μερικής απασχόλησης χαρακτήρισαν το 2016 την εγχώρια αγορά εργασίας, όπως σκιαγραφείται από τα στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων, που δηλώνονται στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις και κατατίθενται στον ΕΦΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων μισθωτών αυξήθηκε συνολικά κατά 2,71% μέσα σε ένα χρόνο (Δεκέμβριος 2015 με Δεκέμβριο 2016), οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν μόλις κατά 0,13%, έναντι εκατονταπλάσιας αύξησης, κατά 12,37%, των ασφαλισμένων με μερική. Η σύγκριση είναι δραματική και συνάμα αποκαλυπτική, καθώς καταδεικνύει την πλήρη κυριαρχία των ευέλικτων και χαμηλά αμειβόμενων μορφών απασχόλησης, με άμεση συνέπεια τόσο στην καθημερινότητα των εργαζομένων όσο και στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Συνολικά, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015, τον περασμένο Δεκέμβριο οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά 64.903 άτομα. Μάλιστα, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι πάνω από το 50% των θέσεων με μερική απασχόληση αφορά τους κλάδους ξενοδοχείων-εστιατορίων και λιανικού-χονδρικού εμπορίου. Αναλυτικά, από τους συνολικά 598.186 εργαζόμενους σε θέσεις μερικής απασχόλησης, επί συνόλου 1.846.806 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (1.811.435 απασχολούνται σε επιχειρήσεις και 35.371 σε οικοδομοτεχνικά έργα), οι 305.775 απασχολούνται στους συγκεκριμένους δύο τομείς.

Επικράτηση ημιαπασχόλησης

Η επικράτηση της μερικής απασχόλησης έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, όπως προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες του τμήματος στατιστικής ανάλυσης του ΕΦΚΑ, ότι ένας στους τέσσερις Ελληνες εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει μισθό έως 500 ευρώ μεικτά, ενώ ο μισθός για τους 6 στους 10 εργαζομένους δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μεικτά.

Αναλυτικά, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 3,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,66% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,71%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε μόλις κατά 0,13%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 12,37%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,15% στο 45,85%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,60%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 4,03%.

To μέσο ημερομίσθιο στις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,17%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,48% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,10%.

Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις επιχειρήσεις κατά 1,77% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,57%. Συγκεκριμένα, το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των επιχειρήσεων ανήλθε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους στα 51,63 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.211,56 ευρώ, ενώ στη μερική απασχόληση, ανέρχονται, το ημερομίσθιο στα 23,75 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 401,97 ευρώ.

Οσο για τις υψηλότερες αμοιβές, αυτές παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω)» με μέσο μισθό 4.686,25 ευρώ και 2.805,37 ευρώ για άνδρες και γυναίκες αντιστοίχως.