Παραδόθηκε στη Βουλή η έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

322

Στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση επιδόθηκε η έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2016. Την έκθεση επέδωσε ο πρόεδρος της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος, παρουσία της αντιπροέδρου της Βουλής και προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Τασίας Χριστοδουλοπούλου.

Ο Νίκος Βούτσης συνέστησε στον κ. Μενουδάκο να ενημερώσει σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης τόσο την Ειδική Μόνιμη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσο και τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, έτσι ώστε οι βουλευτές να είναι άρτια ενημερωμένοι για φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα. Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας που ίσχυαν εδώ και 20 χρόνια, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Αρχής και επισήμανε ότι τον Μάιο του 2018 θα εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και η Οδηγία για την προστασία δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Ο κ. Μενουδάκος αναφέρθηκε ταυτόχρονα και στην “ανάγκη στενότερης σύνδεσης της Βουλής τόσο με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσο και με τις υπόλοιπες συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, έτσι ώστε οι Αρχές αυτές να λειτουργούν με σαφές καθεστώς ανεξαρτησίας από την εκτελεστική εξουσία, μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, όχι δηλαδή μέσα σε ένα στεγανό χώρο που δεν έχει σχέση με τη Βουλή ούτε με την εκτελεστική εξουσία”.

Παράλληλα, έθεσε το θέμα της ελλιπούς στελέχωσης της Αρχής που δυσκολεύεται ν’ ανταποκριθεί στον διαρκώς αυξανόμενο όγκο εισερχόμενων υποθέσεων. Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Βουλής συμφώνησαν πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβάλλεται να ενισχυθεί, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό έργο της.