Συνεχίζεται το δικαστικό θρίλερ για την υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης

405
466820780

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, ύστερα από επτά χρόνια από την απόφαση της Διαιτησίας, η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Δημοσίου και της κοινοπραξίας τεχνικών εταιρειών (Boskalis, Ελλάκτωρ, Αρχιρόδον) σχετικά με την επιδικασθείσα αποζημίωση, ύψους 68 εκατ. ευρώ, στην τελευταία.

Το 2010 το διαιτητικό δικαστήριο είχε εκδικάσει αποζημίωση ύψους 68 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία Θερμαϊκή Οδός (Boskalis, Ελλάκτωρ, Αρχιρόδον), καθώς λάθη και παραλείψεις του Δημοσίου εμπόδισαν την εγκατάσταση στην περιοχή των εταιρειών και κατ’ εξακολούθηση την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2012 μία ακόμη δικαστική απόφαση υποχρέωσε το Δημόσιο να καταβάλει στην ανάδοχο κοινοπραξία επιπρόσθετη αποζημίωση ύψους τριών εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό δηλαδή, είχε διαμορφωθεί στα 71 εκατ. ευρώ, υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, εάν ληφθούν υπόψη οι τόκοι και οι προσαυξήσεις.

Δεκτές οι τέσσερις από τις επτά αγωγές ακυρώσεως του Δημοσίου 

Όπως αναφέρει ο όμιλος Ελλάκτωρ στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, στις 13/6/2017 εκδόθηκαν από το Εφετείο Αθηνών αποφάσεις -σχετικά με την υπόθεση της αποζημίωσης αρχικού ύψους 68 εκατ. ευρώ- επί των τεσσάρων από σύνολο επτά αγωγών ακυρώσεως οι οποίες κάνουν δεκτές, για λόγους τυπικούς, τις αγωγές ακυρώσεως που άσκησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Συνεπώς, όπως επισημαίνεται, η Θερµαϊκή Οδός θα ασκήσει αιτήσεις αναίρεσης των σχετικών αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών στον Άρειο Πάγο και εκτιµά, µε βάση γνωµάτευση του Νοµικού της Συµβούλου, ότι θα γίνουν αποδεκτές δεδοµένου ότι υφίσταται νοµολογία του Αρείου Πάγου επί των επικείµενων λόγων αναιρέσεως.

Ακόµα και στην περίπτωση που οι αιτήσεις αναιρέσεως απορριφθούν από τον Άρειο Πάγο, η εταιρεία έχει ήδη επισπεύσει τις διαιτητικές διαδικασίες κατά τις οποίες οι προϋφιστάµενες διαιτητικές αποφάσεις λειτουργούν ως δικαστικά τεκµήρια που λαµβάνονται υπόψη.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, η διοίκηση της Ελλάκτωρ εκτιµά ότι οι αξιώσεις της Θερµαïκής Οδού κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι βάσιµες και ισχυρές και ως εκ τούτου δεν αναµένεται να έχει επίδραση στην οικονοµική κατάσταση.

Μακέτα

Το έργο της κατασκευής της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, μήκους 6,5 χλμ, αρχικού προϋπολογισμού 477 εκατ. ευρώ   είχε κατακυρωθεί στη Θερμαϊκή Οδό στις 31 Οκτωβρίου 2006 και η παραχώρηση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές του 2007.

Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και αφορούσαν την αλλαγή του τρόπου κατασκευής, ώστε τα αρχαιολογικά ευρήματα να προστατευθούν, σήμαιναν την αλλαγή των όρων διαγωνισμού, κατ’ επέκταση την επαναδημοπράτηση του έργου.

Καίτοι ο συγκεκριμένος σκόπελος ξεπεράστηκε (η ακύρωση και η επαναδημοπράτηση), η κωλυσιεργία του Δημοσίου, σε συνδυασμό με προσφυγές κατοίκων της περιοχής κατά του project στο ΣτΕ, μπλόκαρε την εγκατάσταση των παραχωρησιούχων.

Επέστρεψε σε κέρδη  

Κατά το πρώτο εξάμηνο, ο όμιλος Ελλάκτωρ επέστρεψε σε θετικά αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά φόρων να ανέρχονται σε περίπου 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18,1 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε 923,7 εκατ. ευρώ από 847,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 449,7 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Άκτωρ και των θυγατρικών της ανήλθε το πρώτο εξάμηνο σε 2,2 δισ. ενώ επιπρόσθετα, υπάρχουν έργα ύψους 229 εκατ. ευρώ για τα οποία εκκρεµεί η υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. Αυτή τη στιγµή οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 47% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής (1ο εξάµηνο 2017) ενώ αντιπροσωπεύουν το 55% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου.

ΠΗΓΗcapital.gr