Συνταγματικός ο νόμος για τους τίτλους ακινήτων

714

ΚΥΠΡΟΣ : Ευθυγραμμισμένος με το Σύνταγμα έκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού πως είναι ο νόμος για τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων, απορρίπτοντας έφεση που καταχώρησε η Aplha Bank Cyprus.

Πρόκειται για τη νομοθεσία που αφορά «εγκλωβισμένους» αγοραστές ακινήτων οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας, λόγω της αδυναμίας του επιχειρηματία ανάπτυξης γης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των τραπεζών, για τις οποίες έχει τα ακίνητα υποθηκευμένα.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, ο νόμος είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Συντάγματος, ενώ η έφεση της τράπεζας απορρίφθηκε ως αβάσιμη.

Μετά τα νέα δεδομένα περιπλέκεται περισσότερο η κατάσταση καθώς ανατρέπονται οι προηγούμενες αποφάσεις των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λεμεσού και Πάφου τα οποία έκριναν ως αντισυνταγματικό τον νόμο.

 

Με την τελευταία απόφασή του, το Δικαστήριο Λεμεσού διαπιστώνει πως η ειδοποίηση που στάλθηκε από τον διευθυντή του Κτηματολογίου και η διαδικασία που προηγήθηκε για απεγκλωβισμό ακινήτου είναι ευθυγραμμισμένες με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο συνάδει με το Σύνταγμα.

Η τράπεζα καταχώρησε έφεση καθώς διαφωνεί με την απόφαση του Κτηματολογίου να μεταβιβαστεί στο όνομα του αγοραστή με την έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο δεν θεωρεί πως ο νόμος επεμβαίνει στη σύμβαση μεταξύ τράπεζας και εταιρείας και γενικά στο συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως» που πηγάζει από το άρθρο 26 του Συντάγματος, λόγω της αυτοτέλειας των συμβάσεων.

Αναφέρει επίσης ότι, και να μην υπήρχε σχετική διάταξη στον νόμο, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να λάβει ξεχωριστό τίτλο της ιδιοκτησίας του, την οποία εξόφλησε και αποτελεί ξεχωριστή περιουσία δυνάμει διαφορετικής σύμβασης, στην οποία δεν πρέπει να επεμβαίνει η τράπεζα.

Επίσης διαπιστώνει πως ο νόμος δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος, γιατί αυτός διορθώνει τις στρεβλώσεις και απαλείφει εμπόδια από τρίτους στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε αγοραστές που εξόφλησαν το τίμημα πώλησης.

Στο μεταξύ, τον γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε από τις δικαστικές αποφάσεις θα επιχειρήσουν να κόψουν σήμερα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα οποία θα ανταλλάξουν απόψεις για το θέμα. Θα μελετηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης του θέματος με την κατάθεση προτάσεων νόμου καθώς η κυβέρνηση δεν κατέθεσε ακόμα στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», σύντομα το προσχέδιο-νομοσχέδιο θα σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία καθώς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών και το Κτηματολόγιο έχουν καταθέσει τις απόψεις τους.