Υπό περιορισμό οι παιδεραστές και μετά την αποφυλάκιση

191

ΚΥΠΡΟΣ : Για να κρατήσουν τους παιδεραστές που αποφυλακίζονται μακριά από τα σχολεία και γενικά από τους χώρους όπου βρίσκονται ανήλικοι, το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε χθες στη Βουλή για ψήφιση, νομοσχέδιο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα, αφενός, στα Δικαστήρια να επιβάλλουν στους παιδεραστές επιπρόσθετη ποινή μετά την καταδίκη τους και αφετέρου, στην Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής φύσης κατά ανηλίκων να λαμβάνει οποιαδήποτε εύλογα μέτρα κρίνει σκόπιμο για προστασία των θυμάτων τους και κατ’ επέκταση των ανηλίκων από τις ανώμαλες ορέξεις τους.   

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης που προεδρεύει της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής φύσης κατά ανηλίκων, διαπίστωσε την ανάγκη τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας καθώς ως έχει, δεν παρέχει στην Αρχή τις απαραίτητες εξουσίες ώστε να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά το ρόλο της και να επιβάλλει μέτρα προς τους εποπτευόμενους παιδεραστές.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, το μόνο μέτρο που μπορεί να επιβάλει σήμερα η Αρχή Εποπτείας στους εποπτευόμενους παιδεραστές, είναι την παρακολούθηση τους από ψυχολόγο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ή από λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά και αυτό σε εθελοντική μόνο βάση.

Για σκοπούς βελτίωσης της λειτουργίας της Αρχής Εποπτείας, το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης  και τη Νομική Υπηρεσία ετοίμασαν το σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Αρχής Εποπτείας για να μπορεί επιβάλλει στους καταδικασθέντες παιδεραστές οποιοδήποτε εύλογο μέτρο κρίνει σκόπιμο.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για επιβολή επιπρόσθετων ποινών στους καταδικασθέντες παιδεραστές από τα Δικαστήρια, όπως για παράδειγμα, την απαγόρευση του καταδικασθέντα παιδεραστή να επισκεφθεί το σχολείο του θύματος ή τους χώρους που συχνάζει το θύμα ή άλλα παιδιά ενώ παρέχει στον Γενικό Εισαγγελέα τη δυνατότητα να καταχωρεί αίτηση στο Δικαστήριο για επιβολή κυρώσεων μετά από εισήγηση της Αρχής Εποπτείας ή και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την εποπτεία των παιδεραστών όταν αποφυλακίζονται, θα αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας υπό την επίβλεψη της Αρχή Εποπτείας, η οποία, θα αγοράζει υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου, εκδόθηκαν τρία δικαστικά διατάγματα για την εποπτεία παιδεραστών που αποφυλακίστηκαν, ενώ εξετάζετο το ενδεχόμενο καταχώρησης αίτησης στο Δικαστήριο για ακόμα δύο περιπτώσεις παιδεραστών. Οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για το 2016 ήταν γύρω στις 80.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία που ψηφίστηκε μόλις το 2014, η Αρχή Εποπτείας είναι αρμόδια να ενημερώνει την Αστυνομία για τον βαθμό επικινδυνότητας των παιδεραστών που αποφυλακίστηκαν. Περαιτέρω, η Αρχή Εποπτείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Θεσπίζει κανονισμούς, κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία προσώπου που υπόκειται σε αυτήν δυνάμει του Νόμου.Ελέγχει την ορθή διεκπεραίωση της εποπτείας προσώπου που υπόκειται σε αυτήν.Καθορίζει ανά περίπτωση και με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που παραπέμπεται σε αυτή, ψυχολογική στήριξη ή θεραπευτική παρέμβαση.
Καταρτίζει πρόγραμμα επανένταξης προσώπου που παραπέμπεται σε αυτή, ανάλογα με την περίπτωση.
Συμβουλεύει τον Γενικό Εισαγγελέα  ή και την Αστυνομία, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν οδηγιών τους, σχετικά με την αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος για επιπρόσθετη ποινή ή κύρωση.
Συντονίζει τις αρμόδιες Αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με πρόσωπο που παραπέμπεται ενώπιον της.
Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών προγραμμάτων ή μέτρων παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικημάτων σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος παιδιών.
Αποφασίζει τη διακοπή της εποπτείας παιδεραστών.
Τηρεί αρχείο των εποπτευόμενων παιδεραστών.

Η σύνθεση της Αρχής Εποπτείας

Η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής φύσης κατά ανηλίκων αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης ως πρόεδρος της Αρχής, εκπρόσωπος της Αστυνομίας ως αναπληρωτής πρόεδρος της Αρχής και ως μέλη, εκπρόσωποι από τις εξής υπηρεσίες, τμήματα και οργανισμούς: Γενικού Εισαγγελέα, Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείου Παιδείας, Τμήματος Φυλακών, Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεια και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Ποινή ευνουχισμού στους παιδεραστές σε άλλες χώρες

Η Τσεχία είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για κατά συρροήν σεξουαλικά αδικήματα να επιλέγουν την ορχιδεκτομή –αφαιρούνται με εγχείρηση οι όρχεις– έναντι της μακροχρόνιας κάθειρξης.

Στην Πολωνία παρέχεται η δυνατότητα στους Δικαστές να επιβάλλουν την ποινή του χημικού ευνουχισμού σε όσους αποδειχθούν ένοχοι για τον βιασμό παιδιών ή συγγενών εξ αίματος. Δηλαδή, τους χορηγούνται φάρμακα, τα οποία μειώνουν σημαντικά τις σεξουαλικές ορέξεις και κατά συνέπεια, εμποδίζουν τον υποτροπιασμό των ατόμων που έχουν διαπράξει σεξουαλικά αδικήματα.

Τον Οκτώβριο του 2011, η Ρωσική Κάτω Βουλή άναψε το πράσινο φως για τον χημικό ευνουχισμό των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων κατά ανηλίκων κάτω των 14 ετών. Στις ΗΠΑ, η πρακτική του ευνουχισμού των παιδεραστών εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό. Τουλάχιστον οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ εφαρμόζουν την ορχιδεκτομή και τον χημικό ευνουχισμό. Στην Καλιφόρνια επιβάλλεται ο χημικός ευνουχισμός σε όσους αποφυλακισμένους παιδεραστές έχουν υποτροπιάσει. Παράλληλα, έχουν την επιλογή αν το επιθυμούν, να ζητήσουν και φυσικό ευνουχισμό, δηλαδή, ορχιδεκτομή

  Μιχάλης Χατζηστυλιανού