Έρχονται πορίσματα-φωτιά για φαρμακευτικές

775

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται εκπρόσωποι μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα εν όψει επικείμενων πορισμάτων ελέγχου τόσο από τη Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης όσο και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.

Του Γιώργου Μαρίνου

Εδώ και αρκετούς μήνες διενεργούνται παράλληλοι έλεγχοι, μεμονωμένα αλλά και από μεικτά κλιμάκια, στις αναθέτουσες φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και στους αναδόχους ερευνητικών και άλλων μελετητικών έργων προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαδικασίες με τις οποίες έχουν ανατεθεί έργα σε δημόσιους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, με επίκεντρο τις συστηματικές αναθέσεις συμβάσεων από συγκεκριμένες εταιρείες που συνδέονται με σημαντική ροή χρημάτων, που αποσκοπούν σε προώθηση συμφερόντων τους. Μάλιστα, εξετάζονται καταγγελίες μέχρι και συγγενικών προσώπων μεγαλοστελεχών των φαρμακευτικών εταιρειών που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συμβάσεων αυτών, αλλά και δημοσίων υπαλλήλων με πρόσχημα κάποιο ερευνητικό έργο!

Μετά τα θέματα χρηματισμού ιατρών που προέκυψαν από την υπόθεση της NOVARTIS, προφανώς με τη συμμετοχή και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών, τώρα έρχεται η σειρά διερεύνησης μιας λιγότερα εμφανούς και δύσκολα να στοιχειοθετηθεί συστηματικής διαπλοκής που αποσκοπεί σε επιρροή κρατικών λειτουργών και γενικότερα των αποφάσεων τιμολόγησης, αποζημίωσης, εισαγωγής διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων στο σύστημα υγείας, αλλά και σχετικών ερμηνευτικών διατάξεων που επιδρούν την διανομή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Το δε αυστηρό νομικό πλαίσιο λειτουργίας και συμμόρφωσης το οποίο διέπει τη λειτουργία των περισσοτέρων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών, και ειδικά αυτών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές κυρώσεις και μεγάλες χρηματικές ποινές σε περίπτωση που έχουν παραβιαστεί οι κανόνες του λεγόμενου Αμερικανικού FCPA (Foreign Corruption Protection Act) ή του αντίστοιχου Βρετανικού Bribery Act (του νόμου για το χρηματισμό), προκαλεί μεγάλη ανησυχία στα κεντρικά των υπό διερεύνηση εταιρειών, μια και η όποια παραβίαση των κανόνων συμμόρφωσης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα θα μπορούσε να φέρει την πολυεθνική εταιρεία σε ιδιαίτερη δύσκολη θέση έναντι των εποπτικών αρχών στο εξωτερικό.

Αναμένουμε λοιπόν τα πορίσματα των μεικτών αυτών κλιμακίων επιθεώρησης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να χυθεί φως και σε ένα άλλο είδος διαπλοκής και αδιαφάνειας, που εφόσον τεκμηριωθεί από τις ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές, θα συμπληρώσει το puzzle σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται συμφέροντα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Ας ελπίσουμε ότι το έργο των επιθεωρητών δεν θα παρεμποδιστεί από «πολιτικούς προστάτες» ή και ακόμα από εμπόδια που συχνά θέτει η γραφειοκρατία του δημοσίου!

ΠΗΓΗereportaz.gr