Απηλλάγη 6χρονο παιδί από τα χρέη του παππού του στο Δημόσιο!

430

Λύση στο θέμα της αποποίησης κληρονομιών από τα ανήλικα τέκνα υπόχρεων, που δεν υπέβαλαν τις τυπικές δηλώσεις ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου δικαστηρίου, έδωσε με απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
Το δικαστήριο επιλήφθηκε συγκεκριμένα μιας απίθανης υπόθεσης αποποίησης κληρονομιάς που παρ’ολίγον να δεσμεύσει για το υπόλοιπο της ζωής του ένα ανήλικο παιδί.
Πιο συγκεκριμένα το 2011 απεβίωσε ο παππούς (ο πατέρας του πατέρα) της γεννηθείσης το 2010 ανήλικης, όταν δηλαδή αυτή ήταν περίπου ενός έτους, χωρίς να αφήσει διαθήκη.
Αποποιήθηκαν την συγκεκριμένη κληρονομία η σύζυγος και τα παιδιά του θανόντος, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα της ανήλικης, ακριβώς επειδή στην κληρονομία υπήρχαν χρέη (παθητικό).
Βάσει της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, η κληρονομιά, εφόσον λάβουν χώρα εμπροθέσμως αποποιήσεις από τα τέκνα του κληρονομούμενου, περιέρχεται στα παιδιά αυτών, δηλαδή στα εγγόνια του.
Αν δε αυτά είναι ανήλικα, ο νόμος απαιτεί να δοθεί άδεια στους γονείς τους, που ασκούν τη γονική τους μέριμνα, να αποποιηθούν για λογαριασμό τους.
Η άδεια αυτή δίδεται με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας και κατόπιν σχετικής αιτήσεως των γονέων του ανηλίκου. Από την έκδοση δικαστικής αποφάσεως, που δίδει στους γονείς του ανηλίκου την άδεια να αποποιηθούν για λογαριασμό του από την επαχθή σε αυτόν κληρονομία και σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, οι γονείς πρέπει να προβούν και στη σχετική δήλωση αποποίησης στη γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Εν προκειμένω, για την συγκεκριμένη ανήλικη εγγονή του κληρονομούμενου, οι γονείς της πράγματι ανέθεσαν την υπόθεση σε δικηγόρο και κατόπιν άσκησης σχετικής αιτήσεως, εξεδόθη από το αρμόδιο Δικαστήριο το έτος 2013 απόφαση με την οποία τους δόθηκε η άδεια να αποποιηθούν την εν λόγω κληρονομία για λογαριασμό της ανήλικης κόρης τους.
Ωστόσο, ουδείς τους ενημέρωσε, ότι όφειλαν εντός προθεσμίας 4 μηνών από την έκδοση της παραπάνω απόφασης να δηλώσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου την αποποίηση της συγκεκριμένης κληρονομίας για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους.
Κι ενώ οι γονείς της ανήλικης τελούσαν με την πεποίθηση ότι έπραξαν τα δέοντα και ότι είχαν αποποιηθεί την συγκεκριμένη επαχθή κληρονομία και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, όπως είχαν πράξει και οι λοιποί κληρονόμοι, στις αρχές του 2016, τους γνωστοποιήθηκε από την ΔΟΥ Ρόδου, στην οποίαν ο κληρονομούμενος παππούς της κόρης τους είχε υψηλόποσα ληξιπρόθεσμα χρέη, ότι τα χρέη αυτά περιέρχονται στην ανήλικη κόρη τους, επειδή πλέον – μετά τις γενόμενες αποποιήσεις κληρονομίας από πλευράς όλων των κληρονόμων- τούτη φερόταν ως μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος του.
Προς δυσάρεστη δηλαδή έκπληξή τους, ενημερώθηκαν οι γονείς της ανήλικης δυστυχώς δια του εγγράφου «γνωστοποίησης χρέους» της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ότι δεν έλαβε χώρα δήλωση αποποίησης της κληρονομίας του ως άνω θανόντος από μέρους τους για λογαριασμό της ανηλίκου θυγατρός τους και ως εκ τούτου η ανήλικη θυγατέρα τους θεωρείτο ως η μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος αυτού( με το ευεργέτημα της απογραφής).
Οι γονείς της ανήλικης ενημερώθηκαν, παντελώς αιφνιδιαστικά ότι η εξάχρονη ανήλικη κόρη τους τελούσε υπό τη δαμόκλειο σπάθη της επιβολής των νομίμων μέτρων σε βάρος της, προκειμένου να εξοφληθεί η παραπάνω οφειλή του αποβιώσαντος παππού της, για την οποίαν ουδεμία ευθύνη ασφαλώς η ίδια φέρει και την οποίαν πίστευαν έως τότε ότι είχαν αποποιηθεί για λογαριασμό της.
Κατόπιν τούτου άσκησαν αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ζητώντας να ακυρωθεί η πλασματική αποδοχή της συγκεκριμένης κληρονομίας από την πλευρά του ανηλίκου τέκνου τους και ν’ αναγνωρισθεί ότι λόγω ουσιώδους νομικής πλάνης δεν προέβησαν στη σχετική δήλωση αποποίησης. Ταυτόχρονα ζήτησαν με την αγωγή τους ν’ αναγνωρισθεί ως έγκυρη και εμπρόθεσμη η δήλωση αποποίησης κληρονομίας που υπέβαλαν το έτος 2016 για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους.
Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι ενάγοντες γονείς της ανήλικης έκρινε ότι σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται η βούλησή τους ν’ αποποιηθούν την εν λόγω επαχθή κληρονομία για λογαριασμό της, καθώς και η ουσιώδης νομική τους πλάνη, εξαιτίας της οποίας δεν προέβησαν εντός της κατά νόμο τετράμηνης προθεσμίας στην τυπική δήλωση αποποίησης.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Αικατερίνη Γιαννιού – Αθανασίου.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr