ΚΥΠΡΟΣ : Νέα Δικηγορικά Δικαιώματα και Δικαστικά Τέλη στα Δικαστήρια: Οι νέοι Πίνακες

1027

Νέα Δικηγορικά Δικαιώματα προβλέπονται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικό Κανονισμό μετά τη δημοσίευση των Παραρτημάτων “Β”, “Γ” Μέρος Ι στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (4113/24-10-2017). Αντίστοιχα δημοσιεύονται νέα δικηγορικά δικαιώματα και δικαστικά τέλη για το Διοικητικό Δικαστήριο, για τις Αιτήσεις Πτώχευσης, για υποθέσεις διαταγμάτων επικύρωσης διαθήκης ή διαταγμάτων διαχείρισης κληρονομιάς, για ποινικές υποθέσεις και εφέσεις, για υποθέσεις του περί Εταιριών Νόμου και σε λοιπές υποθέσεις. Δείτε αναλυτικά τους νέους πίνακες και τις τροποποιήσεις εδώ