Νέες προσφυγές στο ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες

624

Δεύτερο γύρο δικαστικών εκκρεμοτήτων για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας σηματοδοτούν νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την πλευρά τηλεοπτικών σταθμών και της Ενωσης τους.

Με τις νέες προσφυγές ζητείται, εκ νέου, η κήρυξη ως αντισυνταγματικών, πρόσφατων κυβερνητικών αποφάσεων, με τις οποίες δρομολογήθηκαν οι αδειοδοτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που «γκρέμισε» το νομοθετικό οικοδόμημα για τις άδειες, πριν ένα περίπου χρόνο, ακυρώνοντας τις αδειοδοτήσεις που είχαν αποφασιστεί και επιστρέφοντας τα χρήματα που δόθηκαν στους επιχειρηματίες που είχαν πλειοδοτήσει στον πολυσυζητημένο διαγωνισμό.

Οι νέες προσφυγές κατατέθηκαν στο ανώτατο δικαστήριο από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΣΚΑΪ και ΣΤΑΡ αλλά και την Ενωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και βάλλουν κατά των αποφάσεων του αρμοδίου υπουργού, με τις οποίες ορίστηκε ο αριθμός δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών για τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας στις επτά και η τιμή εκκίνησης στα 35 εκατ. εύρω.

Στις προσφυγές τους, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και η Ενωση τους θέτουν θέματα αντισυνταγματικότητας των συγκεκριμένων αποφάσεων και αντίθεσής τους στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως επίσης παραβάσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, αναφέρουν, ότι ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στις αρχές του ανταγωνισμού και της ανοικτής εσωτερικής αγοράς, γιατί με αυτές περιορίζεται υπέρμετρα ο ανταγωνισμός και η εσωτερική αγορά και ότι είναι υπερβολική η τιμή εκκίνησης, αφού δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς,από τα οποία εξαρτάται ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης.

Η υπερβολικά μεγάλη τιμή εκκίνησης των αδειών, όπως τονίζεται στις προσφυγές, μειώνει το ενδιαφέρον προσέλευσης και αδειοδότησης των υποψηφίων, παραβιάζοντας ταυτόχρονα με το τρόπο αυτό, την αρχή της ελεύθερης έκφρασης, τις συνταγματικές αρχές του πλουραλισμού και της πολυφωνίας.

Σε άλλο σημείο των προσφυγών επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης διενεργείται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια χωρίς άλλα κριτήρια, κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών του άρθρου 14 και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ενώ η τιμή εκκίνησης δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ΠΗΓΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ