Ποιοι είναι οι 10 νόμοι του Σόλωνα για τον έντιμο βίο;

1213

Αυτοί είναι οι Δέκα νόμοι (ηθικοί) του Σόλωνα για μια ανώτερη πνευματική, και κοινωνική ζωή.

  • Μὴ ψεύδου.
  • Τὰ σπουδαῖα μελέτα.
  • Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ·
  • Οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε.
  • ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.
  • Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.
  • Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ.
  • Μὴ κακοῖς ὁμίλει.
  • Θεοὺς τίμα.
  • Γονέας αἰδοῦ.
ΠΗΓΗpronews.gr