Πότε και πώς μπλοκάρονται οι πλειστηριασμοί της εφορίας

185

Προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν εγκαίρως τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και στους οποίους η εφορία έχει επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως για παράδειγμα κατάσχεση και πώληση με πλειστηριασμό των ακινήτων τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μάλιστα, σταδιακά ανεβάζει στροφές στο μέτωπο των πλειστηριασμών ακινήτων καθώς ήδη στο δικτυακό της τόπο, μετά από μερικούς μήνες “απραξίας”, προχώρησε στην ανάρτηση προγραμμάτων πλειστηριασμών για την πώληση δέκα ακινήτων. Οι πλειστηριασμοί, πολύ σύντομα, θα γίνονται με τιμή πρώτης εκκίνησης την εμπορική αξία των ακινήτων προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρεθούν ενδιαφερόμενοι αγοραστές και να εξασφαλίσει το δημόσιο πρόσθετα έσοδα για τα κρατικά ταμεία.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς το δημόσιο δεν είναι καταδικασμένοι να χάσουν τα ακίνητά τους ακόμη και αν έχει φτάσει η εφορία στο σημείο να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή, η ΑΑΔΕ έδωσε απαντήσεις για το σχετικό ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα:

– οι προϊστάμενοι των εφοριών έχουν το δικαίωμα να μην προχωρούν στην αναγκαστική εκποίηση ακινήτων οφειλετών του δημοσίου, εφόσον συντρέχει “σπουδαίος λόγος”. Σπουδαίος λόγος είναι, για παράδειγμα, ότι η κατοικία που έχει κατασχεθεί και πρόκειται να εκπλειστηριαστεί είναι αποδεδειγμένα η κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασής του. Επίσης, θα πρέπει η αξία της κατοικίας να μην απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων πρώτης κατοικίας. Τα όρια αυτά είναι για τον άγαμο φορολογούμενο 200.000 ευρώ (αντικειμενική αξία), για τον έγγαμο 250.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του

– ακόμη και αν έχει εκδοθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού ακινήτου ενός φορολογούμενου, ο τελευταίος μπορεί να μπλοκάρει τη σχετική διαδικασία καταφεύγοντας στη λύση της ρύθμισης τμηματικής εξόφλησης της οφειλής. Για όσο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της ρύθμισης, η εφορία δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στον πλειστηριασμό του ακινήτου

– εφόσον έχει ήδη επιβληθεί στον οφειλέτη κατάσχεση στα χέρια τρίτων, όπως για παράδειγμα κατάσχεση μέρους μισθού ή εισοδήματος από ενοίκια, η ένταξη του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης δεν αναστέλλει την κατάσχεση. Ωστόσο, τα ποσά που εισπράττονται από την κατάσχεση χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης.