ΣτΠ: Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης κατόπιν δικαστικής απόφασης

257

Σχέσεις κράτους – πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης

Διαγραφή οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω ανολοκλήρωτης μεταβίβασης κατόπιν δικαστικής απόφασης

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Μαρία Καρανεώρνου

Οκτώβριος 2017

Από αναφορές πολιτών που προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη, διαπιστώθηκε ότι οι ΔΟΥ δεν εφαρμόζουν τις προβλέψεις των εγκυκλίων ΠΟΛ.1133/25.6.2015 και ΠΟΛ.1147/3.7.2015 του 2015, σύμφωνα με τις οποίες δεν υποχρεούται σε καταβολή τελών κυκλοφορίας ο ιδιοκτήτης οχήματος, εφόσον διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ότι έχει πωλήσει ή διαθέσει το όχημά του και ο νέος κάτοχος παρέλειψε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μεταβίβασης και να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του.

Ο Συνήγορος, με έγγραφά του προς τις εμπλεκόμενες Δ.Ο. Υ., την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ. Ε.) και το Υπουργείο Μεταφορών, επεσήμανε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να βαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας επί οχημάτων, τη φυσική κατοχή των οποίων δεν έχουν, παρά το ότι το γεγονός αυτό έχει κριθεί τελεσίδικα από τα δικαστήρια.

Εντέλει, στη 1 Σεπτεμβρίου 2017 η Α.Α.Δ.Ε. εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1136/2017, στην οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι με την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, θα μπορεί ο πωλητής να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαγραφή από τον ΑΦΜ του, των βεβαιωμένων τελών κυκλοφορίας και των σχετικών προστίμων, από την ημερομηνία που, σύμφωνα με την απόφαση, διαπιστώνεται το γεγονός της πώλησης του οχήματος στο νέο κάτοχο-αγοραστή, έως τη θέση αυτού σε αναγκαστική ακινησία. Η ΔΟΥ, κατόπιν φορολογικής ταυτοποίησης του αγοραστή, θα επιβάλλει τα τέλη στον ΑΦΜ του.

Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες αυτές που επιλύουν το πρόβλημα σημαντικού αριθμού πολιτών.

Πληροφορίες: 213 1306 712, 213 1306670, press@synigoros.gr

– Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές
– Έγγραφο ΣτΠ προς Α.Α..Ε. και Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών