Τι έρχεται στη ρύθμιση αδήλωτων εισοδημάτων

166

Αιτήματα σε μαζική κλίμακα δέχεται το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να προχωρήσει σε παράταση της ρύθμισης για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων. Η ρύθμιση εκπνέει την ερχόμενη Τρίτη 31 Οκτωβρίου και οι φοροτεχνικοί διαμαρτύρονται ότι η τελευταία παράταση που δόθηκε και ήταν διάρκειας ενός μήνα δεν ήταν επαρκής προκειμένου να διεκπεραιώσουν όλες τις υποθέσεις των πελατών τους που επιθυμούσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών με ανοικτή επιστολή που απέστειλε στα αρμόδια μέλη της κυβέρνησης ζητά να μεταφερθεί όχι μόνο για έναν μήνα αλλά για πέντε, δηλαδή ω καταληκτική ημερομηνία να ορισθεί η 31η Μαρτίου 2018. Οι φοροτεχνικοί τονίζουν ότι η ρύθμιση εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των φορολογούμενων που θέλουν να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις καθώς και ότι επί της ουσίας η τελευταία παράταση δεν διευκόλυνε την κατάσταση. Σημειώνουν ότι οι πραγματικές εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου, λόγω καθυστέρησης της αποστολής της διάταξης για την παράταση στις εφορίες, ήταν λιγότερες από 15.

Από το υπουργείο Οικονομικών προς το παρόν δεν έχουν αποφασίσει για παράταση της ρύθμισης, ωστόσο δεν την αποκλείουν. Το θετικό στοιχείο υπέρ των προτάσεων για παράταση είναι ότι η ρύθμιση πηγαίνει πολύ καλά εισπρακτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη αποκαλυφθεί στην εφορία εισοδήματα περίπου 4 δισ. ευρώ από τα οποία έχει προκύψει βεβαίωση πρόσθετων φόρων ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ήδη έχουν εισπραχθεί περίπου 200 εκατ. ενώ ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων που έχουν κάνει χρήση της ρύθμισης διαμορφώνεται στις περίπου 55.000.

Οι φοροτεχνικοί ζητούν, παράλληλα, να αλλάξει η πρόβλεψη της ρύθμισης για το ανέκκλητο των δηλώσεων. Συγκεκριμένα, εφόσον μια φορολογική δήλωση υποβληθεί στο πλαίσιο της ρύθμισης τότε ο φορολογούμενος δεν έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει αλλά ούτε και να τη διορθώσει. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης ακόμη και καταφανέστατων λαθών που γίνονται στις δηλώσεις (π.χ. στοιχείων ακινήτων στις δηλώσεις Ε9).

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο φορολογούμενος καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στη εισόδημα που αποκαλύπτει ο οποίος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα που ίσχυε κατά το έτος που αποκτήθηκε. Επιπλέον ο φορολογούμενος πληρώνει και πρόσθετο φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή που μπορεί να φθάσει ακόμη και το 36%.