Έρχεται κύμα αγωγών στα διοικητικά δικαστήρια για τις ευθύνες του Δημοσίου στη Δ. Αττική

379

Σοβαρές ευθύνες του ελληνικού Δημοσίου για τις χαμένες ζωές και τις καταστροφές στη Δυτική Αττική, αναμένεται να αναζητήσουν σύντομα τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, αυτά τα οποία είναι υπεύθυνα για την “αποζημίωση” πολιτών που επλήγησαν με ευθύνη του Κράτους εξαιτίας της παράλειψης –οφειλόμενων – συγκεκριμένων αποτρεπτικών μέτρων.

Οι πολίτες αναμένεται σύντομα να προσφύγουν στα δικαστήρια και δη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο μετά τις πρωτοφανείς καταστροφές και τους θανάτους που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Δυτική Αττική. Εκεί που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Οι προσφυγές αυτές είναι ανεξάρτητες από την  εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναζητά ποινικές ευθύνες γιατί απλώς οι προσφυγές αυτές θα αναζητούν αστικές ευθύνες του δημόσιου φορέα. Η ιστορία άλλωστε έχει δείξει πως θα εξελιχθεί η υπόθεση αφού υπάρχουν τα παραδείγματα από τις πλημμύρες του 2002 και του 2008 στον Κηφισό, με τους πολίτες να προσφεύγουν στα Διοικητικά δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τους κόπους μίας ζωής. Οι περισσότερες δε αποφάσεις από τότε αναγνώρισαν ευθύνες του Δημοσίου, απορρίπτοντας την επιχειρηματολογία περί ακραίων καιρικών φαινομένων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Τι έλεγαν οι αποφάσεις 

Στις περιπτώσεις του παρελθόντος, τα δικαστήρια έκριναν ότι υπήρχαν ευθύνες λόγω της έλλειψης κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων σε πολλές περιοχές, της άναρχης δόμησης σε μπαζωμένα ρέματα,  αλλά και της αδράνειας των αρμόδιων φορέων να αποφράξουν και να συντηρήσουν τα φρεάτια, ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν  οι πλημμύρες.

Και όπως λένε δικαστές που έχουν χειριστεί παρόμοιες υποθέσεις, δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες για τις οποίες αξιώνουν αποζημίωση αλλά και η ηθική βλάβη που υπέστησαν  λόγω της ταλαιπωρίας που αναμένεται να βρουν μπροστά τους από εδώ και εξής, όχι μόνο για τις καταστροφές και τους τραυματισμούς, αλλά και για τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων.

Πρώτα η καταγραφή ζημιών 

Πρώτο βήμα βέβαια για την έγερση για να στοιχειοθετηθεί αγωγή αποζημίωσης, είναι η  των όποιων ζημιών. Είτε πρόκειται για σπίτι, είτε για επιχείρηση ή ακόμη και για αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπάρχει η “εικόνα” της καταστροφής σε φωτογραφία.

Εάν έχει γίνει κλήση στην πυροσβεστική πρέπει να ζητηθεί αντίγραφο του δελτίου συμβάντων, ενώ το ίδιο πρέπει να γίνει και στην ενδεχόμενη επικοινωνία με όποιον δημόσιο φορέα.

Τέλος, αν υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει αυτή την ζημία, τότε είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον ασφαλιστή. Η ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης δεν αναιρεί τυχόν ευθύνη του Δημοσίου.