Αλλαγές στο πλαίσιο για την υιοθεσία και την αναδοχή (Σχέδιο Νόμου)

296

Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ανάδοχων και Θετών Γονέων για όσους επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς – Αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, το σχέδιο νόμου «Μέτρα Προώθησης Αναδοχής και Υιοθεσίας».

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι η λήψη μέτρων για την προώθηση και την βελτίωση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, είναι απολύτως αναγκαία η μέριμνα της Πολιτείας, ώστε τα παιδιά που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα να ανατραφούν από τη φυσική τους οικογένεια είτε να μην εγκλείονται σε Ιδρύματα είτε, εφόσον αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί ή βρίσκονται ήδη σε Ιδρύματα, η παραμονή τους εκεί να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η νομοθετική παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο υφιστάμενο πλαίσιο, εισάγοντας 13 βασικές, καινοτόμες ρυθμίσεις:

Α) Θέσπιση συμβουλευτικού –γνωμοδοτικού οργάνου, υπό τον τίτλο «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας» (Ε.Σ.Αν.Υ), που θα εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεταξύ άλλων, το Ε.Σ.Αν.Υ θα εγγυάται τόσο τη διαφάνεια των διαδικασιών όσο και την τήρηση κοινών κανόνων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Β) Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και Ειδικού Μητρώου Ανηλίκων, στα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας.

Γ) Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ανάδοχων και Θετών Γονέων, στο οποίο καταχωρούνται όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί ή να γίνουν ανάδοχοι γονείς, εφόσον πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δ) Εισαγωγή Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών και Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών και των Ειδικών Μητρώων, στα οποία θα καταγράφονται οι τελεσθείσες αναδοχές και υιοθεσίες αντιστοίχως.

Ε) Όλα τα ανωτέρω Εθνικά Μητρώα θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΕΚΚΑ.

ΣΤ) Θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου αναμονής για τις διάφορες φάσεις τέλεσης των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας.

Ζ) Με δεδομένη την αντικειμενική δυσκολία της έγκαιρης σύνταξης έκθεσης κοινωνικής έρευνας, εισάγεται ο θεσμός της ανάθεσης της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και της σύνταξης κοινωνικής έκθεσης σε πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), ο οποίος λειτουργεί ως ΝΠΔΔ βάσει του Ν.4357/16.

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις μειώνεται ο χρόνος αναμονής και αποσυμφορούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΚΚΠΠ.

Η) Καθιέρωση για πρώτη φορά του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής για τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς.

Θ) Καθιέρωση της επαγγελματικής βραχείας αναδοχής.

Ι) Καθιέρωση της αναδοχής ως αναμορφωτικό μέτρο που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

ΙΑ) Ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών σε αναδοχή από τον ασφαλιστικό φορέα των Ανάδοχων Γονέων.

ΙΒ) Καθολική καθιέρωση της οικονομικής ενίσχυσης των παιδιών σε αναδοχή, η οποία θα καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό ενός μόνο φορέα.

ΙΓ) Όλα τα Εθνικά και Ειδικά Μητρώα θα είναι και συμβατά μεταξύ τους.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr