Κρίθηκε ακόμη μια πτυχή του κληροδοτήματος Κινδυλίδη

341

Με την υπ’ αρίθμ. 269/2017 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου απορρίφθηκαν οι εφέσεις που ασκήθηκαν από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου, που εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Προέδρου της, Μητροπολίτου Ρόδου, κατά ανώνυμης κατασκευαστικής εταιρείας και αντιστρόφως γι’ ακόμη μια πτυχή της υπόθεσης του κληροδοτήματος Κινδυλίδη.
Οι διάδικοι στην υπόθεση προσέφυγαν στο Εφετείο Δωδεκανήσου για την ακύρωση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της κατασκευαστικής εταιρείας να αναγνωριστεί ότι η σύμβαση μισθωτικής της σχέσης με την Ελληνική Ορθοδόξη Κοινότητα Ρόδου κατέστη αορίστου χρόνου και να μην εξωστεί από ακίνητο.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την υπ’ αρίθμ. 97/2009 απόφαση του είχε κρίνει ότι η σύμβαση είχε καταστεί απολύτως άκυρη με το πέρας της πρώτης 6ετίας γιατί δεν είχε ληφθεί άδεια από την επιτροπή παραμεθορίου για την παράταση της.
Μόλις πρόσφατα εξάλλου με την υπ’ αρίθμ. 193/2017 απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, έγινε δεκτή η αγωγή της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Ρόδου κατά της κατασκευαστικής εταιρείας.
Το δικαστήριο με την απόφαση του αναγνώρισε την ακυρότητα του με αριθμό 67073/29.12.1982 προσυμφώνου μεταβίβασης ακινήτου και εργολαβικού συμβολαίου και της υπ’ αριθ. 67075/20.12.1982 πράξης σύστασης ο ίδιου συμβολαιογράφου.
Θυμίζουμε ότι ο Αντώνιος Κινδυλίδης του Ελευθερίου, που απεβίωσε στις 14/8/1936, με την από 17/7/1933 μυστική του διαθήκη, η οποία αποσφραγίστηκε και δημοσιεύθηκε στις 18/9/1936 από το Πνευματικό Δικαστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, εγκατέστησε κληρονόμους στο ακίνητο, που είχε στην κυριότητά του, ήτοι ένα οικόπεδο, με οικοδομή, κείμενο στους Αγίους Αναργύρους Ρόδου, επιφανείας 1.010 τ.μ., τις δύο ενορίες της πόλεως Ρόδου, ήτοι των Αγίων Αναργύρων και του Τιμίου Προδρόμου, υπό τον όρο να χρησιμοποιήσουν τα δύο δωμάτια της οικοδομής ως Νηπιαγωγείο ή διτάξιο Δημοτικό Σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες των συνοικιών, τα δε υπόλοιπα δωμάτια, όπως και το οικόπεδο, να το εκμεταλλευθούν ως προσοδοφόρο πόρο για τη συντήρηση του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου.
Η χρήση αυτή από τις ενορίες θα γινόταν μετά το θάνατο του αδελφού του Σπύρου, της αδελφής του Ασπασίας Κινδυλίδου και της ανιψιάς του Ευαγγελίας Δημητριάδου, οι οποίοι θα εδικαιούντο μέχρι το θάνατό τους, να κατοικούν στην οικία του και να εκμεταλλεύονται το οικόπεδο.
Επίσης ο διαθέτης όρισε ότι σε περίπτωση, που οι ενορίες δεν μπορούν να συντηρούν τα σχολεία ή αδιαφορήσουν για το σκοπό αυτό, το ακίνητο θα περιερχόταν στην κυριότητα του Σωματείου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, εφόσον αυτό υφίστατο και λειτουργούσε κατά το χρόνο του θανάτου του, διαφορετικά στην Κοινότητα.
Με την διαθήκη του αυτή όρισε επίσης ο διαθέτης ότι απαγορεύεται η εκποίηση του ακινήτου από οποιονδήποτε γίνει κύριος αυτού, ενώ ο νόμιμος κάτοχος του θα έχει δικαίωμα μόνο να καρπώνεται τις προσόδους του και να τις χρησιμοποιεί με τον προσήκοντα τρόπο, ήτοι για τη συντήρηση των σχολείων.
Τέλος, διόρισε εκτελεστές της διαθήκης, τους Γρηγόριο Κινδυλίδη, Αλέξανδρο Στεφανίδη, Μιχαήλ Αντ. Βιττώρια και Κυριάκο Πατάκα, ώστε να φροντίσουν για την ακριβή και ανελλιπή εκτέλεση των διατάξεων της διαθήκης του.
Το ανωτέρω ακίνητο, περιήλθε τελικά στην κυριότητα της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Ρόδου, καθώς οι ως άνω ενορίες το αποποιήθηκαν ρητώς το έτος 1955, ενώ το Σωματείο Φιλοπτώχου Αδελφότητος, δεν υπήρχε κατά το χρόνο της επαγωγής, και η επικαρπία των συγγενών του διαθέτη είχε αποσβεσθεί λόγω θανάτου τους.
Με το υπ’ αριθμ. 3/21.8.1981 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής της Κοινότητάς, αποφασίστηκε να ανατεθεί το παραπάνω ακίνητο στην εναγομένη Ανώνυμη Εταιρεία κατά το σύστημα της αντιπαροχής προκειμένου να κατασκευασθεί επ’ αυτού οικοδομή και να λάβει η Κοινότητα κάποιες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Από το έτος 1982, που υπεγράφησαν το παραπάνω προσύμφωνο-εργολαβικό και η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια για την έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης της συμφωνηθείσας οικοδομής από καμία των δύο πλευρών.
Ούτε η Ορθόδοξη Κοινότητα προσκάλεσε την αντισυμβαλλόμενή της κατασκευαστική εταιρία να ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά ούτε και η εταιρία αξίωσε την παράδοση του οικοπέδου, ώστε να προβεί στην ανοικοδόμηση αυτή.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Καντιδενός.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr