Οι κλάδοι που κάνει «θραύση» η μερική απασχόληση

300

Στην Ελλάδα της κρίσης, διαρκώς αυξάνεται η επίδραση της μερικής απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Σε μερικούς κλάδους όμως κάνει πραγματική «θραύση». Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο μέσος όρος της μερικής απασχόλησης κυμαίνεται στο 11,5% (στην ΕΕ βρίσκεται στο 21%), φτάνει στο 16,3% σε συγκεκριμένους κλάδους.

 Αγγελόπουλος Βασίλης

Αυτοί είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, το χονδρικό εμπόριο, το λιανικό εμπόριο, τα καταλύματα, οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και η εκπαίδευση. Στους κλάδους αυτούς, σε σύνολο μισθωτής απασχόλησης 949.015 ατόμων, τα 794.451 άτομα εργάζονται με πλήρη απασχόληση και 154.474 άτομα (16,3%) εργάζονται με μερική απασχόληση.

Τα στοιχεία που φέρνουν στο προσκήνιο ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου πανεπιστημίου κ. Σάββας Ρομπόλης και του ειδικού αναλυτή κ. Βασίλη Μπέτση είναι ενδεικτικά της τάσης που έχει δημιουργηθεί σε συγκεκριμένους κλάδους εργασίας, εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους παραπάνω κλάδους που έχουν 154.474 εργαζόμενους με μερική απασχόληση, οι περισσότεροι (53.251 άτομα – 19,3%) εργάζονται στο λιανικό εμπόριο. Ακολουθούν με 50.204 μερικώς απασχολούμενους (30,9%) ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης και με 34.827 μερικώς απασχολούμενοι (12,6%) ο κλάδος της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η μερική απασχόληση αποτελεί, σύμφωνα με στοιχεία του 2016, το 50,3% των νέων προσλήψεων. Στο στοιχείο αυτό, αν προστεθεί ότι το 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό, γίνεται αντιληπτό, πόσο αρνητική είναι η επίδραση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, στο εισόδημα των εργαζομένων.