«Χτυπούν» την πόρτα οι εισπρακτικές της ΔΕΗ – «Κλείδωσε» ο σύμβουλος

300

Το σχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Πιάνουν δουλειά οι ειδικοί των ληξιπρόθεσμων οφειλών και στη ΔEΗ με την Qualco επικεφαλής κοινοπραξίας εταιριών που ειδικεύεται στις τιτλοποιήσεις χρεών να αναλαμβάνει τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων χρεών της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε και τυπικά την ανάθεση του έργου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων όφειλες σε κοινοπραξία με επικεφαλή την Qualco. Ο σύμβουλος αναλαμβάνει, έναντι 12 εκατ. ευρώ, να αναπτύξει αναλυτικό πλάνο είσπραξης των ανεξόφλητων οφειλών ύψους 2,5 δισ. ευρώ και να διαχειρστεί επιλεγμένο τμήμα πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπολογίζονται στα 100 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι την εξόφληση των διακανονισμών που συναφθούν. Το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων ποσών που χρωστούν στη ΔΕΗ συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο πελάτες της, πρόκειται να ξεκινήσει από 120.000 μεγαλοοφειλέτες.

Οσο για την αμοιβή του αναδόχου, αυτή καθορίζεται ως ποσοστό επί των εισπράξεων των οφειλών που επιτυγχάνει. Αν δηλαδή εισπράξει ποσά 100 εκατ. ευρώ από ενεργούς πελάτες, ανεξαρτήτως υπολοίπου, το ποσοστό της πληρωμής του θα είναι 8%, δηλαδή 8 εκατ. ευρώ.

Αν εισπράξει 10 εκατ. ευρώ από πελάτες με οφειλές έως 2.000 ευρώ, το ποσοστό της αμοιβής του ορίζεται σε 12%, δηλαδή 1,2 εκατ. ευρώ. Αν ανακτήσει απλήρωτους λογαριασμούς 14 εκατ. ευρώ από πελάτες με οφειλές μεγαλύτερες των 2.000 ευρώ, το ποσοστό της αμοιβής του θα ανέλθει στο 10%, δηλαδή σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Πέραν της Qualco, στην κοινοπραξία μετέχουν επίσης οι ΙΒΜ Ελλάδος, Deutsche Bank London Branch, Εστία Business Group, Deloitte Business Solutions, KPMG, Qualco UK Kappa Research και η δικηγορική εταιρεία Ν. Ανδρικόπουλος.

Η εταιρεία Qualco δραστηριοποιείται από το 1998 σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων χρέους και, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, έχει παράσχει υποστήριξη σε 70 πελάτες σε 15 χώρες για την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου χρέους τους, τη βελτίωση του συστήματος εισπράξεων και τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Qualco περιλαμβάνουν διαχείριση κόκκινων δανείων, μείωση των οφειλών πελατών, καθώς και τιτλοποιήσεις, πωλήσεις οφειλών και ανάλυση χαρτοφυλακίων.

ΠΗΓΗfpress.gr