Ο νέος… τιμοκατάλογος του κτηματολογίου

401

Μικρές αυξομειώσεις στα τέλη που συνοδεύουν σήμερα τις δικαιοπραξίες σε ακίνητα και την έκδοση πιστοποιητικών γι’ αυτά προβλέπει η νομοθετική πρόταση του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη συνένωση της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ) με τα υποθηκοφυλακεία. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τις συνενώσεις κτηματολογικών γραφείων σε μια ενιαία δομή, με 17 κεντρικά γραφεία και 68 «υποκαταστήματα» σε μεταβατικό διάστημα δύο ετών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μέσα σε μια διετία τα έσοδα των κτηματολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων θα περάσουν στον νέο δημόσιο φορέα, που θα ονομάζεται Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΟΕΚΤ). Οπως προβλέπει, ο «τιμοκατάλογος» των πράξεων είναι ο ακόλουθος:

1. Για κάθε εγγραφή πράξης στα βιβλία (μεταβατικά) ή στο ψηφιακό κτηματολόγιο καταβάλλεται πάγιο τέλος 12 ευρώ. Εξαιρούνται (και θα καταβάλλουν 23 ευρώ) αγοραπωλησίες, ανταλλαγές, διανομές, εισφορές ακινήτων σε εταιρείες, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης, δικαστικές αποφάσεις για αναγνώριση χρησικτησίας και χρονομεριστικές μισθώσεις. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει τέλος ίσο με 5‰ επί της αξίας του ακινήτου (ή του ύψους του μισθώματος). Επίσης, για την εγγραφή γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, σύσταση πραγματικής δουλείας, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατασχετικής κ.λπ. θα καταβάλλεται εκτός από το πάγιο τέλος των 23 ευρώ και αναλογικό τέλος 8‰ επί της αξίας του ακινήτου. Μάλιστα, για τις εγγραφές στο κτηματολόγιο (και όχι σε υποθηκοφυλακείο) το αναλογικό τέλος στις προηγούμενες περιπτώσεις αυξάνεται κατά 1‰.

2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού καταβάλλεται τέλος 9,50 ευρώ (και από 6,50 ευρώ για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό). Αν το πιστοποιητικό λαμβάνεται από κτηματολογικό γραφείο, το τέλος αυξάνεται κατά 4,50 ευρώ για κάθε σελίδα.

3. Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος καταβάλλονται 15 ευρώ και για κτηματογραφικό διάγραμμα 33 ευρώ.

Ο νέος φορέας (που ουσιαστικά θα υποκαταστήσει την ΕΚΧΑ) θα διαθέτει 17 κεντρικά γραφεία, ένα σε κάθε πρωτεύουσα Περιφέρειας εκτός από την Αττική (που θα έχει τρία) και την Κεντρική Μακεδονία (που θα έχει δύο). Κάθε κεντρικό κτηματολογικό γραφείο θα έχει «υποκαταστήματα» σε μεγάλες πόλεις ή νησιά (συνολικά 68). Για παράδειγμα, το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου θα έχει έδρα την Τρίπολη και υποκαταστήματα σε Ναύπλιο, Κόρινθο, Σπάρτη και Καλαμάτα. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.