Ρυθμίσεις για την ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

459

Νέες διατάξεις αναφορικά με την ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών περιλαμβάνει ο νέος Νόμος 4509/2017.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλη αύξηση των καταγγελιών για παιδική κακοποίηση (σεξουαλική, σωµατική, ψυχική) µε αποτέλεσµα οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε δηµόσια νοσοκοµεία, δηµόσια κέντρα ψυχικής υγιεινής ή σε άλλες δηµόσιες δοµές ψυχικής υγείας, καλούνται συχνά από τις δικαστικές αρχές να διακριβώσουν τη βασιµότητα των καταγγελιών αυτών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη παρέµβαση για την προστασία του κακοποιηµένου ανηλίκου.

 

Ωστόσο, παρατηρείται συχνά το φαινόµενο οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας να ενάγονται ή να µηνύονται για γνώµη που διατύπωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν από τις δικαστικές αρχές, µε στόχο τον εκφοβισµό τους και µε αποτέλεσµα την εµπλοκή τους σε πολύχρονους δικαστικούς αγώνες.

Τα ανωτέρω βαίνουν εις βάρος της προστασίας του ανηλίκου, καθώς οι επαγγελµατίες αυτοί εµποδίζονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ως εκ τούτου, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις τείνουν στην προστασία τόσο των επαγγελµατιών αυτών όσο, και κυρίως, των ανήλικων θυµάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4509/2017, οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες παιδοψυχιατρικές μονάδες και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για τη διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου, δεν εγκαλούνται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

ΠΗΓΗlawspot.gr